Výtěr štiky, kapra a odchov candáta

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se můžete seznámit s výsledky výtěrů štiky, kapra a dále o odchovu candáta.
Výtěr štiky obecné

Na přelomu měsíce března a dubna proběhl testovací výtěr štiky obecné. Jako generační materiál pro výtěr jsme použili štiku z vlastního odchovu z rybničního zařízení ve staroměstkých Loukách. Štika byla po jarním slovu roztříděna podle pohlaví a po kontrole připravenosti jikernaček převezena na líheň v naší základně. Zde proběhl výtěr jikernaček a oplození jiker a jejich odlepkování. Potom putovala oplozená jikra do inkubačních láhví a část na Vackův aparát. Cílem tohoto kroku bylo porovnání výsledků inkubace a optimalizování technologie vzhledem k podmínkám naší líhně a vysoké citlivosti štičí jikry. Vývoj jikry na aparátu se ukázal jako absolutně nevhodný, ale překvapivě, jak jsem byl později informován, ne kvůli technologii inkubace, kterou aparát umožňuje, ale materiálu ze kterého je celý aparát vyroben. Inkubační láhve dopadly mnohem lépe a podařilo se odkulit i plůdek, který jsme použili k rychlení na zařízení v Loukách. Tento první výtěr nám poskytl mnoho zkušeností. Technologii inkubačního zařízení mírně upravíme a myslím, že již v další sezóně dosáhneme optimálních výsledků. 
 
Fotogalerie z výtěru štiky obecné je Z D E
 

Výtěr kapra obecného

Dne 10.5.2015 proběhl v naší líhni výtěr kapra obecného. V našem chovu držíme generační lysce i šupináče. Výtěr proběhl bez problémů, získali jsme potřebné množství oplozených života schopných jiker, které byly uloženy do inkubačních láhví. O tři dny později se nám vykulil plůdek, který jsem přesál do žlabů, kde po dobu dalších tří dnů trávil zásoby ze žloutkového váčku. Odsud putoval plůdek do rybníka ve kterém zůstane do podzimu, než ho budeme moci slovit a spočítat. V současné době se má kapřík v rybníku čile k světu a dosahuje průměrné velikosti 2 cm. Doufejme, že se mu i nadále bude dobře dařit a na podzim nás mile překvapí kvalitní kapřík z vlastní produkce.
 
Fotogalerie z výtěru kapra obecného je Z D E 

 
 
Odchov Candáta obecného
 

 

Na konci měsíce dubna jsme přivezli několik hnízd s jikrami candáta od rybářů z Luhačovické přehrady. Hnízda s jikrou byly již ve stádiu očního bodu a během několika dní došlo ke kulení plůdku. Zhruba po 14 dnech jsme zahlédli první drobotinu projíždějící plítinou rybníka a tím se konečně potvrdilo, že se po odkulení plůdeček ujal a v rybníku dál prospívá. Začátkem měsíce června při kontrole množství planktonu v rybníce jsme zjistili, že planktonu rychle ubývá a bude lepší candátka co nejdříve slovit. Rybník byl postupně spouštěn do podložní sítě pod hrází a k velkému překvapení všech sjel kompletně bez uvíznutí na dně rybníka. Výsledek byl nad očekávání velmi dobrý, rychlený candátek dosahoval velikosti 3-6cm a byl okamžitě transportován k vysazení do revírů.

 

Sepsal Martin Hrabinec, hospodář MRS, o.s. MO Uherské Hradiště

 
copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk