Výroční členská schůze MO MRS Uherské Hradiště v obrazech

Vážení příznivci Petrova cechu, dne 22.3.2009 proběhla v kině Hvězda VČS naší MO MRS Uherské Hradiště.

Schůzi krátce po 8. hodině zahájil a dále moderoval jednatel naší MO přítel Ing. Ferdinand Mrkvan. Na úvod přivítal předsedu MRS Ing. Rudolfa Milerského CSc. a potom všem zúčastněným přečetl program VČS,  který byl následně hlasováním členů schválen. Potom následovala hlavní zpráva našeho předsedy přítele Milana Čaji. Předseda na úvod přečetl jména našich členů, kteří v uplynulém období opustili naše řady. Jejich památka byla uctěna povstáním a minutou ticha. Ve svém příspěvku dále předseda zhodnotil práci výboru za minulý rok a obšírně také pojednal o konaném ME v plavané, které proběhlo v létě minulého roku a které bylo svěřeno naší MO. Předseda vysoce ocenil pomoc všech, kteří přispěli k zdárnému a úspěšnému konání této náročné akce, včetně pomoci města Uherského Hradiště, Zlínského kraje, Moravského rybářského svazu atd. S hospodářskou činností za uplynulé období nás dále seznámil hospodář naší MO přítel Ladislav Grebeníček. Poté si členská základna vyslechla příspěvek ekonoma naší MO přítele Vojtěcha Kieryka. Z jeho vystoupení bylo patrno, že si ekonomicky naše MO vede velmi dobře. Následně předseda KRK přítel František Pálka, seznámil všechny přítomné se záverečnou zprávou tohoto orgánu. V jeho příspěvku bylo konstatováno, že výsledky všech kontrol (i namátkových) dopadly dobře. Za Mandátovou komisi přednesl zprávu Ing. Adam Schovajsa, který podal informace o počtu účastníků na VČS, včetně omluvených. Následoval návrh usnesení VČS, který přednesl JUDr. Pavel Omelka. Dále byl promítnut krátký šot z ME v plavané v Uherském Hradišti. Po skončení šotu zahájil jednatel diskuzi. Bylo zde několik příspěvků. Vyjmenuji ty nejdůležitější:

 

1. stanovení mezimíry kapra 45-70 cm

2.Vystoupení předsedy MRS Ing. Milerského CSc. (vysoce ocenil úroveň proběhlého ME v plavané a dále   zodpověděl dotazy ohledně 24. hodinového lovu)

3. chování členů u vody (zanechávání nepořádku po ukončení lovu, papíry, PET lahve, konzervy atd).

4. situace na Kobylici (spadlé stromy do vody způsobené bobry, atd.)

5. problematika výsadby ryb (sumci, kapři) především na rameni Uhliska

6. lov z loděk na revírech Morava 10 a Morava 11

 

Na všechny dotazy byla dána dotazujícím fundovaná odpověd. K bodu 1 a 6 proběhlo hlasování. Výsledek hlasování byl ten, že usnesení VČS bylo doplněno o tyto dva body (stanovení mezimíry kapra 45-70 cm na všech revírech M10, M10 A a M11, a dále lov z loděk na revírech Morava 10 a Morava 11). Následně bylo toto modifikované usnesení znovu většinově schváleno přítomnými členy.

 

Schůzi zakončil jednatel naší MO přítel Ing. Ferdinand Mrkvan, který všem popřál hodně zdraví a taktéž hodně úlovků v sezóně 2009.

 

Usnesení VČS bude vloženo na náš web, jakmile bude zpracováno do elektronické podoby.

 

Radek Knap, březen 2009

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk