Zakončení rybářského kurzu dospělých v naší MO

V neděli dne 6.5.2012 proběhlo na našem rybochovném zařízení U Moravy 852 v dopoledních hodinách zakončení rybářského kurzu dospělých.

V letošním roce se do kurzu přihlásilo celkem 17 zájemců, z toho byly dvě ženy.

 

Všichni účastníci úspěšně složili zkoušky. Ty se skládaly z písemného testu a dále z testu v poznávání ryb. Následně bylo uchazečům vydáno "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku", na jehož základě příslušný obecní úřad s rozšířenou působností ( v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt ) vydá po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku,rybářský lístek.

 

Po předložení platného rybářského lístku a zaplacení všech poplatků bude uchazečům vydána členská legitimace a povolenka, čímž se stanou novými členy naší MO.

 

Nezbývá než všem rybářům a rybářkám popřát hodně pěkných úlovků a zážitků u vody.

 

Pro úplnost zbývá jen dodat, že školení prováděl předseda naší MO přítel Milan Čaja.

 

Petrův Zdar!

 

Text a foto: Radek Knap

 

Fotogalerie: Zakončení rybářského kurzu dospělých v naší MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk