Zahájení hospodářské činnosti na rybochovném zařízení MO MRS Uherské Hradiště

Vážení přátelé Petrova cechu, po minulém krátkém nahlédnutí do činností hospodářského odboru naší MO - sekce pstruhového hospodářství, Vás chci krátce seznámit i s prací na úseku hospodaření na MP revírech.

K tomu slouží naší MO vlastní rybochovné zařízení se sedmi chovnými rybníky v lokalitě Staré Město - Louky. O poskytnutí informací jsem požádal nejpovolanějšího z povolaných , a to samotného hospodáře naší MO přítele Ladislava Grebeníčka.

 

Nejprve na úvod stručně poprosím o názor na vliv letošní zimy na výrobu rybí násady pro MP revíry v naší MO. Souběžně nás seznamte s druhy činností , které jste  v jejím průběhu prováděl.

O letošní zimě se dá říci, že měla normální průběh. To znamená, že teploty i délka sněhové pokrývky byla celkem stabilní po celou zimu, kterou si mnozí z nás z dětství určitě pamatují. Delší dobu jsme museli zajišťovat provzdušňování komorových rybníků řezáním ledu a navíc se přidalo i odklízení sněhu z ledu na komorových rybnících  z důvodů prosvětlení vodního sloupce. Probíhal rovněž úklid poškozených a povalených dřevin na březích chovných rybníků , jež je výsledkem čilé činnosti bobřích rodin.

 

Jak nyní postupují práce na našem rybochovném zařízení?

V souvislosti s probíhajícími pracemi na Baťově kanále (spodní díl je bez vody) máme oproti jiným letům asi tři týdenní skluz. V důsledku toho jsme, i přes včasné zahájení napouštění rybochovné soustavy , dosáhli teprve nyní dostatečného vodního sloupce v rybnících. Proto je výlov až dnes 25.4. 2009.  Ale o hospodářský výsledek letošního roku nemám obavy a věřím, že to horší už máme za sebou a konečný výsledek bude odpovídat očekávání.

 

Co je nyní uděláno a co se připravuje?

V součastné době máme slovený komorový rybník " Před boudou " s obsádkou Kapra K¹.  Provádíme slov hlavního komorového rybníka " Huštěnovice II. " s obsádkou z podzimních výlovů. V převážné míře je jejich obsádka složené z Kapra K², Amura A² a Lína L². Pro doplnění  potřebného množství a předpokládané hmotnosti násad  pro naplnění zarybňovacího plánu naší MO, jsme ještě nakoupili a vysadili  Amura A¹ a Lína L¹.

 

Dále byl realizován i nákup Štiky Š° pro vlastní zarybnění. Přebytek bude nabídnut jiným MO v rámci svazové distribuce MRS. Toto všechno je časový úsek zhruba do konce dubna.

 

V dalším období od května zhruba do konce července, je souhrn činností velmi pestrý.  Zajišťujeme průběžně krmivovou základnu pro úspěšný výsledek střediska i jeho každodenní ostrahu. Průběžně se kontroluje zdravotní stav obsádky, sleduje se i kvalita vody v rybnících.

 

Proběhne letos i plánovaný odchov Sumce rychleného , a následně se budeme věnovat výrobě velkého a potřebného množství  Kapra rychleného Kr.

 

Od srpna do září probíhá oprava a údržba techniky, pravidelné přikrmování všech produkčních rybníků kvalitním granulovaným i sypkým krmivem.

 

S koncem září nastává čas podzimních výlovů a zároveň končí i individuální brigádnická aktivita členů na našem rybochovném zařízení a těšíme se na naše hospodářské žně.

 

S přáním pevného zdraví a hodně úspěchů v hospodářské činnosti naší MO jsem se rozloučil.

 

Radek Knap, duben 2009

 

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk