Investiční akce na našem hospodářském středisku na Staroměstkých loukách pokračují i v tomto roce

Vážení přátelé Petrova cechu, na našem hospodářském středisku na Staroměstkých loukách probíhají od února opět velké investiční akce.

Na rybníku "Huštěnovice 1" probíhá odbahnění koryta, dále stabilizace a zpevňování břehů. Ke zpevňování koryta dochází, také na přiváděcím kanálu mezi rybníky "Huštěnovice 1 a Huštěnovice 2".

 

Dále probíhá úprava sloviště na rybníku "Svárov" a to tak, že dojde k jeho zpevnění - stabilizaci a snadnějšímu odvodnění. Podzimní výlov již bude po této úpravě snadnější.

 

Taktéž probíhá odbahnění rybníka"Nudle", který byl opravdu hodně zanesen.

 

Kolem všech rybníků našeho hospodářského střediska dochází také vyřezávce náletových dřevin a padlých, nebo silně poškozených dřevin působením Bobra evropského.

 

Všechny tyto akce budou mít za následek lepší hospodářské využití celé rybniční soustavy, což se jistě projeví, jako vloni většími přírustky odchovávaných, respektive do našich revírů vysazovaných ryb.

 

Akcí řídí předseda spolku p. Milan Čaja a jednatel p. Milan Býček, kteří pravidelně uskutečňují kontrolní dny. 

 

Fotogalerie se nachází:ZDE

 

Foto: Milan Býček, text: Radek Knap 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk