Výroční členská schůze MRS z.s., p.s. Uh. Hradiště slovem i obrazem

Vážení příznivci Petrova cechu, dne 20.3.2016 proběhla v kině Hvězda v Uherském Hradišti 104. VČS MRS z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště. Prezence členů probíhala ve foyer kina od 7:20 hodin.

Schůze byla letos volební a zúčastnilo se jí 120 členů a 19 členů se omluvilo, což je lepší stav než v loňském roce. Vloni se VČS zúčastnilo 83 členů a 17 členů se omluvilo. Částečnou útěchou může být jen to, že z okolních spolků, byla u toho našeho nejvyšší účast a třeba Brněnské spolky, které mají i několik tisíc členů, měly někde účast i pod 100 členů.

 

Tak jako každý rok se naší VČS tradičně zúčastnil předseda MRS z.s., Ing. Rudolf Milerski CSc. Schůzi řídil místopředseda spolku přítel Milan Býček.

 

Chvíli po osmé hodině ranní proběhlo zahájení a schválení programu VČS MRS z.s., p.s. Uherské Hradiště. Po volbě mandátové a návrhové komise přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2015 přítel předseda Milan Čaja. Na úvod retrospektivní formou připomněl minulý rok a následně celé uplynulé volební období, kde vzpoměl i situaci ohledně nespokojených členů. K tomuto účelu byla promítána na plátno i prezentace. Předseda se pozitivně vyjádřil k činnosti hospodářského odboru v roce 2015, kde stále dochází k posunu dopředu pod vedením hospodáře přítele Martina Hrabince. Ve své zprávě se neopoměl dotknout práce a problémů na každém z úseků činnosti organizace. Dále ve své zprávě seznámil přítomné s jasnými úkoly spolku na celé nové volební období a potom všechny přítomné seznámil s kandidáty do nového výboru a KRK i s obsahem činnosti, které by měli kandidáti ve výboru vykonávat.

 

Zprávu hospodáře z činnosti úseku v roce 2015 přednesl hospodář přítel Martin Hrabinec. Zprávu o ekonomickém stavu spolku přednesl přítel ekonom Vojtěch Kieryk. Zejména přítomné seznámil se stavy jednotlivých účtů organizace, účetní uzávěrkou a návrhem rozpočtu na rok 2016. Organizace si po ekonomické stránce vede dobře a je prosta všech finančních závazků. Jako poslední v pořadí svou zprávu přednesl předseda KRK spolku přítel Stanislav Hasník.

 

Poté následovala volba nových členů do výboru i KRK. Hlasováním se VČS usnesla, že volba kandidátky, kterou každý ze členů obdržel u prezentace před začátkem schůze, proběhne aklamací. Po tomto aktu vznesl námitku p. Alan Olšák, který navrhl, aby byli z kandidátky vyškrknuti pánové Milan Čaja a Ing. Milan Štěpanovič a zároveň navrhl, aby kandidoval do výboru i on. Tento svůj návrh poslal několik dní předtím předsedovi panu Čajovi formou SMS zprávy. Poté přečetl i své důvody, které ho k tomu vedly a kritiku rozšířil i na další členy výboru. První hlasování o odvolání z kandidátky p. Čaji a Ing. Štěpanoviče neprošlo, druhé hlasování o doplnění kandidátky o p. Alana Olšáka, taktéž neprošlo. Pak jedním členem došlo k návrhu na vyloučení p. Alana Olšáka ze spolku. Tento návrh neprošel pro bylo jen 12 členů. Následně proběhlo poslední hlasování, kterým byl výbor i členové KRK zvoleni do svých funkcí na další volební období.

 

Posléze přednesl návrh usnesení VČS nyní již čerstvě zvolený jednatel našeho spolku přítel Milan Býček.

 

Poté krátce vystoupil se svým proslovem Ing. Rudolf Milerski CSc a poté byla zahájena diskuze. Takřka veškeré dotazy směřovaly na předsedu našeho spolku Milana Čaju a dále na předsedu MRS z.s.,Ing. Rudolfa Milerského CSc. Na všechny dotazy bylo uspokojivě odpovězeno předsedou našeho spolku i předsedou MRS.

 

Přijetí usnesení z VČS bylo následně schváleno hlasováním všech přítomných. 

 

VČS skončila ve 10:45 hodin.

 

Usnesení z VČS je umístěno: ZDE 

 

Fotogalerie z VČS je umístěna: ZDE

 

Radek Knap, duben 2016, člen výboru MRS z.s., p.s. Uh. Hradiště, webmaster www.rybaruh.cz

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk