Pstruhové jarní brigády se chýlí ke konci, aneb co se podařilo

Vážení přátelé Petrova cechu, minulý týden v sobotu 29.3. 2014 skončila etapa 6 víkendů po sobě, kdy probíhaly brigády v rámci Pstruhového odboru.

První letošní P brigáda se uskutečnila v sobotu dne 15.2.2014, kdy se slovovaly malé vodoteče a kapiláry včetně Tupeského potoka 1 v Břestku. Dále následovaly slovy v pramenných částech Zlámaneckého, Častkovského, Březnického, Šarovského potoka, dále Vrbky ale i březnických kaskád atd. Oproti minulým rokům je výsledek slovů nadprůměrný. Celkový počet 3000,- ks Po nikdo ani ve snu nepředpokládal. Je však potřeba konstatovat, že v minulosti byly výtěžnosti mnohem lepší. Je to důsledek i toho, že do pramenných částí mnohem více než v minulosti zaúsťují nepovolené rybníčky, důsledkem nichž probíhá větší oteplování vody, než je zdrávo. Tento fenomén je charakteristický hlavně pro období posledních 10 let. Svou roli sehrává také necitlivá regulace a meliorace a dílo zkázy potom dokoná velká voda, která sebou vezme hory bahna (zalepí rybám žábra a ty se udusí), nebo naopak velké sucho, kdy některé pramenné úseky takřka vysychají a ryby se ocitnou na suchu. Co bylo podstatné, tak nám nebývale přálo počasí. Takový rok jako letos pamětníci nepamatují.

 

Poslední brigáda se konala 29.3.2014, kdy byl z našeho P revíru Březnice 1 slovován nežádoucí Jelec tloušť. Jelce se slovilo celkem 816 ks o celkové váze 122 kg. Všechny ryby byly následně vysazeny do revíru MORAVA 10.

 

Veškerá organizace brigád ležela na vedoucím P odboru příteli Miloši Kyasovi a předsedovi KRK příteli Stanislavu Hasníkovi. Zvláštní poděkování patří také L. Družbíkovi, který byl účasten u 5 slovů a tahal za svým soukromým vozem náš nový přívěsný vozík, který plně odpovídá požadavkům na převoz ryb. Tu je potřeba vyzdvihnout, že pan Družbík jako penzista nemá brigádnickou povinnost, ale přesto se brigád ve svém věku účastní, aniž by musel! Takových lidí už dnes moc není. Ale, kdo zná Laďu, tak ví, že má elán na rozdávání. Dalším takovým nezištným členem je přítel Petr Ovčáček z Březolup, který se zúčastnil všech 6 brigád. Petr Ovčáček dlouhodobě spolupracuje jako "styčný důstojník" mezi skupinou rybářů v Březolupech a jejich okolí s hospodářským odborem naší MO. Za svou dlouholetou angažovanost byl taktéž oceněn naší MO k příležitosti 100. výročí existence naší rybářské organizace. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se brigád zúčastnili a přispěli, tak ke zdárnému výsledku.


V průběhu brigád panovala dobrá kamarádská nálada a co je dobré, tak se více zapojuje i mladá generace, mezi níž je několik zapálených členů, což je hlavně příslib do budoucna.

 

Výsadbou váčkového plůdku Po zhruba v půlce dubna tohoto roku skončí jarní etapa brigád na našich P revírech.

 

Fotogalerii najdete na následujícím odkazu:

 

Pstruhová brigáda ze dne 19.3.2014

 

Radek Knap, člen výboru MRS, o.s. UH. Hradiště, webmaster http://www.rybaruh.cz/

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk