DVD ke 100 letům MRS, o.s. MO Uherské Hradiště

Vážení členové naší MO, v loňském roce bylo jedním z bodů usnesení VČS vytvořit prezentaci v digitální podobě o 100 leté historii naší MO, která by důstojně reprezentovala naší MO za uplynulé období.

Tento úkol jsem si vzal za svůj já a začal jsem na něm pracovat již v lednu 2012. Nejprve bylo nutno projít opravdu velký archív naší MO a vybrat z něj nějaký materiál. Jednalo se o staré fotky, doklady, listiny, které jsem musel převést do digitální podoby. S výběrem materiálu mně pomohl přítel František Váverka - bývalý předseda a čestný člen naší MO a současný předseda přítel Milan Čaja. K této množině snímků jsem dále vybral snímky z období 2002 - 2011, které jsem průběžně pořizoval pro svou potřebu. Dalšími dokumenty byly potom materiály, které jsme společně s panem Váverkou dohledali ve fondu Státního okresního archivu v Uh. Hradišti. Tyto materiály bylo nutné seřadit do jednotlivých bloků a namluvit. Texty si napsal sám náš předseda a společně jsme provedli namluvení některých kapitol (já jsem měl na starosti techniku). Finálního materiálu se potom chopil náš člen RNDr. Jan Sluka, který ho profesionálně převedl do digitální podoby na DVD. Je potřeba zdůraznit, že toto provedl pro naši MO zadarmo!  

 

DVD obsahuje následující kapitoly:

 

Historie - namluvil Milan Čaja, Historické dokumenty , MS - Babice - namluvil Milan Čaja (text Milan Býček), Mládež - namluvil Milan Čaja, Kultura, Výdeje povolenek, VČS, Rybochovná zařízení, Pstruhový odbor, Film z roku 1954 - Stavíme rybník, Film z ME LRU 2008, Film z MS LRU 2012, Prezentaci webových stránek, Složení výboru v roce 2012 - Závěr - namluvil Milan Čaja.

 

Všem, kteří mně pomohli s tvorbou DVD moc děkuji.

 

Toto DVD obdrželi všichni naši členové zdarma, kteří se zúčastnili poslední VČS, která se konala dne 24.3.2013 v kině Hvězda v Uherském Hradišti.

 

Text: Radek Knap

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk