PLÁN PRÁCE MS BABICE PRO ROK 2016

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se můžete seznámit s plánem prací na rok 2016 v MS Babice.

PLÁN PRÁCE MS BABICE PRO ROK 2016

LEDEN

- 2.1. výběr sumářů, do konce ledna doplnit výbor

- 3.1. zahájení kroužku Mladý rybář

- 9.1. zahájení brigádnické činnosti- Babice II., Uhliska, Babice I.

- 24.1. výdej povolenek

ÚNOR

- brigádnická činnost- přítok Uhliska

- brigádnická činnost- oprava a znovuzprovoznění příkopáku Babice I.

BŘEZEN

- brigádnická činnost

- výroční členská schůze 20.3.2016

- ukončení brigádnické činnosti

DUBEN

- ukončení kroužku Mladý rybář

KVĚTEN

- vysékání břehů

- Dětské rybářské závody 28.5.2016 nebo 4.6.2016

ČERVEN

- rybářské závody pro dospělé 18.-19.6. 2016

ČERVENEC/ SRPEN

- činnost dle požadavků členské základny

ZÁŘÍ

- příprava před výlovama- dle požadavků hospodáře

ŘÍJEN

- výpomoc při výlovech- "vysazovaní ryb do revírů"

LISTOPAD

- uzavření brigádnických hodin za uplynulý rok 2016

PROSINEC

- bilancování- zhodnocení uplynulého roku

- plánování akcí, brigádnické činnosti na rok 2017

- výroční členská schůze- vytvoření listiny do výboru MS Babice

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk