Informace o brigádnické činnosti a Rybářském kroužku mládeže v MS Babice

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte, tak nedílnou součástí MO Uherské Hradiště je i MS Babice.

Činnost MS je velmi pestrá: pořádání každoročních rybářských závodů pro dospělé a děti, rybářský kroužek mladých rybářů, brigádnická činnost na revírech, reprezentace v obci a okolí atd.. I MS Babice využila letošního příznivého počasí pro pracovní činnost. Z informace, kterou mně zaslal nový předseda MS Babice přítel Jan Pištěk cituji:

 

Ahoj Radku,

zasílám ti fotografie z brigádnické činnosti, která byla započata 15.1.2014 a nadále probíhá každou sobotu až do konce března t.r. na Uhliskách. Na fotografiích je zachycena technika, kterou využíváme při brigádnické činnosti. Soubor obsahuje i 2 fotografie ze započatého kroužku mladých rybářů, kterého se zúčastňuje 10 mladých rybaříků pod mým vedením.

 

Srdečně zdraví předseda MS Babice Pištěk Jan

 

Takže nezbývá než předsedovi MS Babice poděkovat a popřát hodně zdaru do další činnosti v MS Babice.

 

Fotogalerie z brigádnické činnosti a Rybářském kroužku mládeže v MS Babice

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk