Výsadba plůdku Pstruha obecného f. potoční

V sobotu dne 25.4. 2009 proběhla výsadba rozkrmeného rychleného plůdku Pstruha obecného f. potoční (Po) do našich chovných úseků.
Pro ty, kdo přesně nevědí, co znamená pojem rozkrmený plůdek Po níže uvádím krátké vysvětlení:

Po výtěru jiker, jejich oplodnění mlíčím a následném „vypláchnutí" se jikry založí do líhňařských aparátů pro jejich inkubaci. V této době jsou jikry v klidu v tmavém prostředí oplachovány tekoucí vodou. Průběh inkubace se opatrně kontroluje a až se v jikrách objeví oční body, je s nimi možná opatrná manipulace. Stadium očních bodů je stav, kdy jsou vidět oči vyvíjejícího se larválního zárodku budoucí ryby. Ten se vyvíjí, až dojde k prasknutí jikry a vznikne váčkový plůdek, který zpočátku leží na dně aparátu a vstřebává žloutkový váček. Říkáme, že se plůdek kulí. Při vstřebávání vyživovacího váčku dochází k postupnému formování těla budoucí ryby a zároveň k její přirozené poloze ve vodním prostředí. Po vstřebání váčku se plůdek rozkrmuje a je možné ho vysadit do chovných potoků, kde se předtím sloví již odrostlé ryby, aby nedošlo ke kanibalismu.


Plůdek byl ve skvělé kondici a byl dovezen ze svazové líhně MO MRS Štěpánov-Nedvědice ve Švařci (ležící na přítoku řeky Svratky). Zdejším líhňařem je pan Loukota. Celkem ho bylo dovezeno 40 000 ks. Násadu zajišťuje hospodářský odbor naší MO. Plůdek z líhně dovezli členové výboru naší MO přátelé Miloš Kyas, Ing. Ferdinand Mrkvan a Tomáš Bukvic. Po příjezdu na "Mařacké" distribuci s krátkou rekapitulací výsadby do jednotlivých chovných úseků na místě koordinovali přátelé Miloš Kyas a Ing. Milan Štěpanovič - zástupce hospodáře.

Zde se plně projevuje výhoda dlouhodobě stabilizovaného kádru převážně držitelů P povolenek, kteří přesně vědí co dělat, aby tak nedošlo k zbytečnému časovému prodlení výsadby. Právě čas, kdy je hlavně teplo hraje velkou roli. Po přesunu plůdku, který je v igelitových pytlích naplněných kyslíkem na chovný úsek, probíhá temperace, kdy se postupným proléváním vody vyrovnává teplota voda v pytli a vody v chovném úseku. Pozvolné prolévání vodou má i ten účel, aby se malá rybka seznámila i s novým chemickým složením vody.  Po vyrovnání teplot potom probíhá samostatná výsadba. Přenos rybiček probíhá z kbelíku nejčastěji naběračkou či malým hrnečkem. Nejvíce rybiček se dává do tůněk či malých splávků, kde je předpoklad dobrého prokysličení či stabilního množství vody. O tom, jak byla výsadba úspěšná nám potok napoví výsledek jarního slovu následujícího roku.

Nakonec je potřeba říci, že všichni kdo výsadbu provádějí, tuto činnost vykonávají rádi a se zapálením pro věc.

Radek Knap, duben 2009
copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk