Rybářské kroužky mládeže jsou v plném proudu

Vážení přátelé Petrova cechu, níže si můžete přečíst něco málo o činnosti rybářských kroužků mládeže v MS Babice a MO Uherské Hradiště v rámci MRS, o. s.
 

VÝCHOVA A ORGANIZACE MLADÝCH RYBÁŘŮ

Protože jedna z důležitých činností všech místních organizací rybářského svazu je vedení dětí a mládeže k ochraně přírody. Tak i naše místní skupina Babice se snaží vychovávat děti a mládež ke vztahu k přírodě. Naučit je jak se k přírodě chovat a stát se mladým rybářem. Tomu nám slouží kurzy mladých rybářů, které se snažíme pořádat každoročně. Po dobu dvacetileté činnosti místní skupiny Babice bych si dovolil tvrdit, že jsme vychovali nespočet mladých rybářů. I když víme, že ne všichni zůstanou rybáři, tak se snažíme vychovat nastupující generace. Nemohu nevzpomenout naše první kurzy mladých rybářů, kdy se konaly každoročně s velkým počtem zájemců. Nebyl problém mít 30 dětí v kurzu. Tak velký zájem kladl nároky na proškolení a jejich vedení. Byla by hloupost zapomenout na pány, kteří byli na začátcích této již dvacetileté tradici. Bohužel už nejsou mezi námi. Byli to páni Maček Miloslav, Lukáš Josef a Škach Zdeněk. Těmto lidem patří velký dík za vedení kroužků a v neposlední řadě i za organizaci prozatím jediného tábora mladých rybářů, který se konal v prázdniny roku 1993 v autocampu Starý Hrozenkov.

Byl  bych nerad, aby lidé, kteří vedli nebo pomáhali s proškolením  dětí se cítili nějak dotčeni, že jsem je neuvedl. Byla by to spousta jmen. Samozřejmě i Vám patří velké poděkování za práci, kterou jste odvedli a spoléháme na vaši další spolupráci. Pokud budeme v současnosti, tak právě probíhá kurz mladých rybářů, a to za účasti 14 dětí pod vedením Mgr. Petrželkou Jiřím, paní Močičkovou Martou, panem Pištěkem Janem a panem Býčkem Milanem. Kroužek probíhá od ledna až do května letošního roku. Závěr kroužku směřujeme na konec dubna, neboť nás čekají další 2 akce. Budou to rybářské závody pro děti konané začátkem června a rybářské závody pro dospělé konané v polovině června. Z těchto důvodů potřebujeme delší čas na přípravu těchto akcí. Závěrem se těším na krásné zážitky a setkání s lidmi nejen u vody.

 

PETRŮV ZDAR  za výbor MS Babice

Místopředseda Pištěk Jan

 

A jak probíhá výchova a organizace mladých rybářů a rybářek v rámci MRS, o. s. MO Uherské Hradiště v letošním roce?

 

V roce 2012 navštěvuje kroužek mladých rybářů celkem 15 začátečníků z toho čtyři holky. Věková hranice je I. stupeň, to znamená do 5. třídy ZŠ. Školení probíhá od listopadu minulého roku na DDM - Šikula a praktická výuka probíhá na rameni Mařacké. Kroužek bude probíhat do konce měsíce května tohoto roku. Kroužek vede osvědčená dvojice lektorů, přátelé Mgr. Petr Kotas a Alan Olšák.

 

Naší mládeži - naší budoucnosti PETRŮV ZDAR 

 

Foto: předseda MS Babice Milan Býček a Radek Knap  

 

Několik snímků z činnosti obou rybářských kroužků mládeže v MS Babice a MO Uherské Hradiště v rámci MRS, o. s. najdete na níže uvedeném odkazu. Poslední tři snímky v albu jsou z MS Babice.

 

Fotogalerie rybářských kroužků mládeže v MS Babice a MO Uherské Hradiště v rámci MRS, o. s. 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk