Výlovy 2011

V sobotu dne 15.11. 2011 skončily výlovy na rybochovném zařízení MRS, o.s MO Uherské Hradiště na staroměstkých Loukách. Výlovu oproti minulému roku tentokrát počasí celkem přálo, neboť bylo převážně slunečno.

Celou hospodářskou sezónu včetně výlovů má na starosti hospodářský odbor, který vede hospodář přítel Ing. Milan Štěpanovič, zástupce (Mgr. Petr Kotas). Výsledky ukázaly, že letošní rok po hospodářské stránce splnil nadmíru očekávání, jak do množství vylovených ryb, tak i jejich kvality. Přesné výsledky budou na našich stránkách zveřejněny později. Tržní ryba byla vysazena dle zarybňovacích plánů na jednotlivé lovné revíry naší MO. Všem, kteří se v průběhu roku podíleli na hospodářské činnosti patří upřímný dík. Druhová skladba byla: Kapr, Candát, Lín, Amur.

 

Na následujícím odkazu se můžete seznámit s průběhem výlovu, které se konal ve dnech 14. a 15. října 2011. Autory snímků jsou Ing. Ferdinand Mrkvan a Radek Knap.

 

Výlovy 2011 v obrazech

 

Radek Knap, říjen 2011

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk