Výtěr Pstruha obecného po více jak dvaceti letech na naší líhni

Na konci roku 2014 proběhl v naší líhni u ramene Mařacké zkušební výtěr generačních ryb Pstruha obecného.

Generační ryba byla slovena z větší části v lovných úsecích našich pstruhových revírů a transportována do naší líhně, kde byla postupně podle zralosti vytírána. Po výtěrech byla generační ryba vrácena zpět do lovných úseků. Oplodněné jikry byly ukládány na průtočný aparát na němž probíhala pomalá inkubace. Aparát je upraven k recirkulaci a tím je minimalizována jindy vysoká spotřeba vody. Kolem vánoc se nám začal líhnout první plůdek. Po ukončení líhnutí byl plůdek pstruha přesát z aparátu do žlabů, kde dokončil svůj vývoj. Celkový počet získaného plůdku je 6200 ks.V současné době je již plůdek přesazen do chovných úseků. Jaký bude mít vliv na produkci násady plůdek z vlastního chovu? Na to si můsíme ještě rok počkat.

 

Fotogalerie k článku je umístěna: ZDE

 

Hrabinec Martin, hospodář MRS, o.s. Mo Uherské Hradiště

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk