Stručná informace o technickém zajištění 59. MS národů v LRU - plavaná pro rok 2012

59. MS národů v LRU plavaná pro rok 2012 se uskuteční na řece MORAVĚ v Uherském Hradišti v termínu od pondělí 10. září 2012 do neděle 16. září 2012.

Předpokládá  se jistá účast 36 reprezentačních týmů  zemí  sdružených ve světové federaci sladkovodního rybolovu (FIPS e.d.), ale trať pořadatel postaví kapacitně na 40 reprezentací. Jistě se zúčastní všechny reprezentace zemí plavané Evropských států. Lze počítat i s reprezentacemi Číny, Kazachstánu, USA, Austrálie a JAR . Pořadatel se pokusí zajistit i reprezentace Nového Zélandu a Chile.

 

 

Trať byla schválena prezidentem technické federace FIPSu e.d. dne 22.9.2012 v Uh. Hradišti a pořadatel postaví závodní sektory pro trénink i závod následovně. Postup proti proudu.

Sektory A+B budou postaveny pod železničním mostem v Uh.Hradišti a to po ČOV a pod výtokem z ČOV po jez ve Starém Městě.

Sektor y  C bude postaven od Slováckého divadla  po dráty VN přes řeku Moravu.

Sektory D+E budou postaveny od fa.Mesit , přes Jaktáře,  po začátek obytné zástavby čtvrtě Jarošov.

Trať - po celé její délce, bude před termínem závodů - od 22.srpna 2012, zakázán jakýkoli sportovní  rybolov členů MRS,ČRS i ostatních subjektů.

Reprezentační družstvo tvoří 9 členů. Závodníků je 5, plus jeden náhradník,plus dva trenéři a vedoucí družstva jež je současně zástupcem národní federace.

 

Slavnostní zahájení 59. MS národů v LRU plavaná pro rok 2012 proběhne ve čtvrtek 13. září 2012 od 16.00 hodin - 16.45 hodin na nám.T.G.Masaryka v Uh. Hradišti, formou představení národních reprezentací divákům  nástupem s národními vlajkami a doprovodem zástupce pořadatele v kroji, jedné z oblastí regionu. Následuje krátké přijetí vedení reprezentací v reprezentačních prostorech radnice města.

 

Slavnostní zakončení 59. MS národů v LRU plavaná pro rok 2012 se uskuteční v neděli 16.září 2012 od 18.00 hodin do 18.45 hodin, nástupem všech družstev na nám. T. G. Masaryka v Uh. Hradišti.

 

Po vyhlášení výsledků bude bezprostředně zakončeno 59. MS národů v LRU plavané , slavnostním gala večerem  na rozloučenou - asi od 18.45 hodin. Tento se uskuteční v historických prostorech objektu REDUTY, rovněž na nám.T. G. Masaryka .

 

Vlastní závody proběhnou na levém břehu řeky Moravy na pěti závodních sektorech. Závodník má v sektoru vytýčen úsek v délce od 11 do 14 m , dle charakteru toku. Umístění se losuje a jsou stanovena přesná pravidla losování.

 

Trénink proběhne následovně:

od pondělka 10.9. 2012 - do středy 12 .9 . 2012, v době od 10.00 do 18.00, bez přestávky

od čtvrtku 13. 9. 2012 - do pátku  14. 9. 2012 v době od 10.00 do 14.00, bez přestávky

 

ČASOVÝ  ROZVRH  ZÁVODU

Sobota, 15. září 2012

  7.00                                                                  - losování a distribuce čísel soutěžících

  8.00                                                                  - 1. signál - vstup soutěžících do boxů

  8.45                                                                  - 2. signál - 5 minut do kontroly návnady

  8.50                                                                  - 3. signál - kontrola návnady

  9.50                                                                  - 4. signál - začátek práce s těžkou návnadou

10.00                                                                  - 5. signál - začátek soutěže

13.55                                                                  - 6. signál - 5 minut do konce soutěže

14.00                                                                  - 7. signál - konec soutěže a začátek vážení

16.00                                                                  -   zveřejnění výsledků

 

 

Neděle, 16. září 2011

  7.00                                                                  - losování a distribuce čísel soutěžících

  8.00                                                                  - 1. signál - vstup soutěžících do boxů

  8.40                                                                  - 2. signál - 5 minut do kontroly návnady

  8.50                                                                  - 3. signál - kontrola návnady

  9.50                                                                  - 4. signál - začátek práce s těžkou návnadou

10.00                                                                  - 5. signál - začátek soutěže

13.55                                                                  - 6. signál - 5 minut do konce soutěže

14.00                                                                  - 7. signál - konec soutěže a začátek vážení

16.00                                                                  -     zveřejnění výsledků

18.00                                                                  -   slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

19.00                                                                  -    závěrečný galavečer

 

Milan Čaja, předseda MRS, o. s. MO Uherské Hradiště, v.r.

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk