Výroční členská schůze MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v obrazech

Vážení příznivci Petrova cechu, dne 23.3.2014 proběhla v kině Hvězda v Uherském Hradišti 102. VČS MRS, o.s. MO Uherské Hradiště. Prezence členů probíhala ve foyer kina od 7:20 hodin.

Schůze se zúčastnilo 112 členů a 22 členů se omluvilo.


Tak jako každý rok i tentokrát se naší VČS tradičně zúčastnil předseda MRS, o.s., Ing. Rudolf Milerski CSc. Dalším hostem, který se zúčastnil naší VČS byl Ing.Stanislav Blaha (ODS), místostarosta města Uherské Hradiště. Schůzi řídil jednatel Ing. Ferdinand Mrkvan.


Chvíli po osmé hodině ranní proběhlo zahájení a schválení programu VČS MRS, o.s. MO Uherské Hradiště. Po volbě mandátové a návrhové komise přednesl zprávu o činnosti organizace na rok 2013 přítel předseda Milan Čaja. Kriticky se vyjádřil k činnosti hospodářského odboru v roce 2013, k přetrvávajícím špatným mezilidským vztahům uvnitř hospodářského úseku a zvláště k dosaženému ekonomickému výsledku úseku v loňském roce. Předseda se zavázal, že spolu s výborem naší MO bude řešit tuto situaci neprodleně. Ve své zprávě se neopoměl dotknout práce a problémů na každém z úseků činnosti organizace. Dále ve zprávě seznámil přítomné s jasnými úkoly výboru MO do konce volebního období.


Zprávu hospodáře z činnosti úseku v roce 2013 přečetl v zastoupení (hospodář Ing. Milan Štěpanovič byl mimo Uh. Hradiště a omluvil se) místopředseda naší MO přítel Milan Býček. Zprávu o ekonomickém stavu MO přednesl přítel ekonom Vojtěch Kieryk. Zejména přítomné seznámil se stavy jednotlivých účtů organizace, účetní uzávěrkou a návrhem rozpočtu na rok 2014. Organizace si po ekonomické stránce vede dobře a je prosta všech finančních závazků. Jako poslední v pořadí svou zprávu přednesl předseda KRK organizace přítel Stanislav Hasník. Posléze přednesl návrh usnesení VČS místopředseda naší MO přítel Milan Býček.

 

Před diskuzí ještě s krátkým projevem k členské základně vystoupil Ing.Stanislav Blaha (ODS), místostarosta města Uherské Hradiště, který kvitoval spolupráci města Uherské Hradiště a naší MO v uplynulých 12-ti letech. Vzpomenul i spolupráci naší MO s Měst. Úřadem Uh.Hradiště, při pořádání tak významných sportovně společenských akcí, jako byly v minulosti např. 59. MS v plavané, či 100. výročí založení organizovaného rybolovu v Uh.Hradišti v roce 2012. Závěrem se hrdě přihlásil rovněž ke členství v naší MO MRS, o.s. Uh.Hradiště.

 

Poté byla zahájena diskuze. Takřka veškeré dotazy směřovaly na předsedu MRS, o.s., Ing. Rudolfa Milerského CSc. Pan Radek Sentl vznesl dotaz ohledně lovu 24 hodin NONSTOP na revírech MRS. Pan Alan Olšák vznesl dotaz ohledně brigádnické povinnosti našich členů, kdy navrhoval naplňovat pracovní povinnost pro členy do 65 let a dále zavést pracovní povinnost pro organizované ženy, lékaře atd. Po krátké diskusi se o tomto návrhu hlasovalo. Pro byl jeden hlas. Proti všechny ostatní hlasy. Zůstává tak v platnosti stávající stav ve věci plnění brigádnické povinnosti člena. Radek Knap vznesl dotaz na předsedu MRS,o.s. ohledně aktualizace portálu MRS, o.s. na adrese http://mrsbrno.cz/. Ze strany předsedy byla slíbena náprava. Dále se dotazy týkaly revíru štěrkopískoviště Topolná a dotaz, jak by měl MRS,o.s. dále postupovat, abychom nepřicházeli o další revíry. Na všechny dotazy bylo uspokojivě odpovězeno předsedou MO i předsedou MRS.

 

Přijetí usnesení z VČS bylo následně schváleno hlasováním všech přítomných.


VČS skončila ve 10:30 hodin.

 

Poslední usnesení z VČS si každý může přečíst zde.

 

Fotogalerii najdete na následujícím odkazu:

 

Výroční členská schůze MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v obrazech ze dne 23.3.2014

 

Radek Knap, člen výboru MRS, o.s. UH. Hradiště, webmaster www.rybaruh.cz

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk