Informace členské základně MO MRS Uherské Hradiště - update

Upozorňujeme naši členskou základnu, že původně připravená a avizovaná změna v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva MRS, a to zavedení mezimíry u Kapra obecného (45cm  - 70 cm) pro všechny MP revíry naší MO se odkládá na rok 2011.

 

Dvouleté změny v mírách byly odsouhlaseny Svazovým výborem MRS, proto tedy naše požadavky budou realizovány až v roce 2011.

 

Součastně s touto změnou dojde i k úpravě míry u revíru Morava 10A (461095), a to u Štiky obecné (na 60 cm) a Sumce obecného (na 90 cm) až od roku 2011.

 

Za výbor MO MRS Uherské Hradiště

předseda Milan Čaja v.r.

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk