Všechny historické publikace o naší MO v elektronické podobě

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte v dubnu tohoto roku si naše rybářská organizace připomene významné výročí - 100 let organizovaného rybářství v Uherském Hradišti.

K této příležitosti jsem převedl do elektrické podoby všechny dosud vyšlé publikace, které se vztahují k histori naší MO.

 

Jsou to:

 

75 let organizovaného rybářství v Uherském Hradišti, vydala MO ČRS Uherské Hradiště v roce 1987, redakční rada: František Váverka, J. Nováček.

 

Historie a součastnost Rybářství v Uherském Hradišti, vydala MO MRS Uherské Hradiště v roce 2001, autor Milan Čaja

 

Revíry Rybářů Uherského Hradiště, vyšlo 2005, autor Antonín Šácha, Bc., korektor Milan Čaja

 

Všem příjemnou četbu o historii naší MO přeje Radek Knap, webmaster

 

Klikni na odkazy:

 

75 let organizovaného rybářství v Uherském Hradišti

 

Revíry Rybářů Uherského Hradiště

 

 

 

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk