Investiční akce na našem hospodářském středisku na Staroměstkých loukách

Vážení přátelé Petrova cechu, na našem hospodářském středisku na Staroměstkých loukách probíhá od února velká investiční akce.

Při výlovu "Svárovského rybníka" v říjnu loňského roku, jsme zjistili špatný stav sloviště, včetně jeho vypouštěcí soustavy a taktéž celkový špatný stav rybníka - především velké nánosy bahna na dně, erozi břehů, špatný stav porostů atd.. Muselo se něco podniknout, protože slov v tomto roce by mohl být velmi špatně proveditelný. Kvůli tomuto havarijnímu stavu akci již dále nešlo odkládat. V předstihu se proto se schválením výboru naplánovala investiční akce, která měla za úkol uvedený stav napravit. 

 

Dne 13. února 2016 byla zahájeny práce na tomto rybníku, které mají za úkol všechny tyto negativní skutečnosti odstranit. Proběhlo celkové odbahnění, zpevnění všech břehů proti erozi (brlení, kamenivo), úprava respektive zpevnění sloviště a oprava jeho odtoku, odstranění rizikových a náletových dřevin. 

 

Souběžně také proběhla oprava rybníka "Za boudou". Došlo k jeho odbahnění a zpevnění všech jeho břehů lomovým kamenem. Hráze tohoto rybníka neustále narušoval Bobr, který rok, co rok vrtal díry v tomto rybníku. Tímto opatřením došlo taktéž k stabilizaci hospodářského objektu, který stojí těsně u tohoto rybníka.

 

Akce se financuje z fondu „Obnovy a rozvoje spolku". 

 

Dne 20.3. 2016 (při návštěvě naší VČS) se na postup prací osobně dojel podívat předseda MRS, z.s. Ing. Rudolf Milerski CSc.  

 

Tato akce, která právě úspešně končí, kladla vysoké nároky na hlavní organizátory, kterými byli předseda Milan Čaja, jednatel Milan Býček, předseda KRK Stanislav Hasník, Karel Batušek, Ladislav Grebeníček  a další členové hospodářského odboru. Za to jim patří upřímný dík.

 

Fotogalerie je umístěna: ZDE 

 

Text i foto: Radek Knap, webmaster www.rybaruh.cz, člen výboru MRS z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště 

 

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk