Pstruhové brigády v plném proudu

Vážení přátelé Petrova cechu, v minulém roce jste měli možnost se na našem webu seznámit s hospodářskou činností naší MO, která se týkala mimopstruhové části.


Měsíc březen a první polovina měsíce dubna jsou však okamžiky, kdy mají hlavně pstruhaři naší MO napilno. Spěchají hlavně proto, protože více než polovina měsíce března svým průběhem počasí neumožnila vykonávat hospodářskou činnost. Ale pěkně popořádku.

 

Naše MO MRS Uherské Hradiště využívá k svému pstruhovému hospodaření pramenných úseků lovných revírů, jejich přítoků, dále drobných vodotečí a kapilár. Pro hospodářskou činnost se však dají použít jen ty části, které mají po celý průběh roku stálejší průtok a u kterých je předpoklad, že v létě nevyschnou. Do těchto úseků se potom vysazuje (duben, květen) pstruhový váčkový plůdek, který naše MO odebírá v drtivé většině z líhní MRS (Vysočina), ale někdy i od soukromníků (Vsetínsko). Zpravidla následující, ale někdy i další rok potom probíhají na těchto úsecích slovy pomocí elektrického agregátu. Slovují se pak Po1, Po2, Po3. Někdy vyjímečně se sloví i větší pstruzi, kteří unikli při předchozích slovech. V součastné době naše MO k slovu používá bateriový agregát, což je velký posun oproti dříve používanému agregátu benzínovému (velká náročnost na obsluhu a taktéž velká hmotnost). Bateriový agregát obsluhuje jen jedna osoba, která ho má umístěný v batohu na zádech. Tato osoba je pro tento účel speciálně školená a toto školení je pravidelně obnovováno. Lovící provádí činnost v součinnosti s pomocníkem, který mu narkotizované ryby odebírá pomocí keseru. Zde je potřeba také zdůraznit, že jak na agregátistu, tak i na jeho pomocníka jsou kladeny velmi vysoké nároky na fyzickou zdatnost. Z níže uvedených snímků je zřejmé, jakým terénem se musí celý den prodírat. Každá jimi slovená ryba se potom zapisuje do dílčího seznamu, který se po skončení lovu sumarizuje. Slovené ryby jsou pak pomocí brigádníků přenášeny v nádobách do haltýřů, které jsou v potoku umístěny tak, aby poskytovaly co nejlepší podmínky pro dočasné uchování. Pro úplnost je potřeba také uvést, že pro každý lov je určen vedoucí lovné čety, který má kromě dohledu nad bezpečností na starosti taktéž administrativní stránku slovu. O všem se vedou zápisy, například kdo je účastníkem lovu, místo slovu atd. Slovům také předchází ohlašovací povinost na patřičných orgánech.

 

Po skončení slovu potom přichází na starost co nejrychlejší převoz ryb k pstruhovým revírům na které se vysazují tyto slovené ryby dle hospodářského plánu, který nám stanovuje Moravský rybářský svaz. Naším cílem je osazovat naše revíry rybami pokud možno co nejvíce z vlastní činnosti. Pokud se toto nepodaří naplnit je potom přikročeno k dorovnání hospodářského plánu na pstruhových revírech nákupem hotové ryby v lovné velikosti, zpravidla osazení Pstruhy duhovými.

 

Veškerý ruch v pstruhové sekci se soustřeďuje kolem přátelů Ing. Milana Štěpanoviče (zástupce hospodáře), Miloše Kyase, Tomáše Bukvice a Stanislava Hasníka a dále ostatních držitelů P povolenek jejichž počet se v naší MO pohybuje zhruba do 50. Zpravidla již členové volají dopředu pstruhovému referentu a hlásí se dobrovolně na brigádu. Někdy nelze všem vyhovět. Vyskytují se i takoví jedinci, kteří mají za celý rok 50 a více hodin brigád.

 

Veškerá činnost probíhá za maximální podpory výboru naší MO. Ten se kromě zajišťování násad pstruha stará o to, aby byl agregát pravidelně kontrolován certifikovaným pracovištěm, dále také zajišťuje třeba neoprény pro agregátistu a jeho pomocníka, ochranné pomůcky, školení obsluhy atd. O výsledcích lovu na našich P revírech jsou všichni členové informování prostřednictvím přehledů, který si každý člen naší MO může zakoupit na Výroční členské schůzi či následně potom stáhnout z našich webových stránek. Hospodaření na našich P revírech bylo taktéž několikrát hodnoceno s uznáním předsedou MRS Ing. Rudolfem Milerskim CSc.

 

Věřím, že toto malé představení, dalo aspoň trochu obraz o činnosti pstruhového odboru.

 

Radek Knap, duben 2009

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk