MO MRS Uherské Hradiště na své čestné a dlouholeté členy nezapomíná

V sobotu 27. června 2015 uspořádal výbor MO MRS Uh.Hradiště setkání čestných a dlouholetých členů MO MRS Uherské Hradiště, starších 70 let a s členstvím delším 30-ti let.

Setkání se uskutečnilo formou výletu na palubě výletní lodi MORAVA, která se plavila po Baťově kanále a řece Moravě z přístavu ve Strážnici do přístavu v Uherském Hradišti. Setkání se za poslední tři roky uskutečnilo již podruhé.

 

Přesun všech účastníků a jejich doprovodu do přístavu ve Strážnici se uskutečnil autobusem. Po nalodění a převzetí gastroservisu došlo k seznámení s posádkou a kapitánem a následnému vyplutí lodi. Po usazení účastníků se úvodního slova ujal předseda naší MO Milan Čaja. Všechny srdečně jménem výboru MO přivítal. Ze čtyř čestných členů MO se setkání zúčastnili tři, spolu s 22 dlouholetými a zasloužilými členy se svým doprovodem. Mezi účastníky byl i čestný člen MO, dlouholetý hospodář Julius Ponec trvale žijící na Slovensku, i náš host, předseda MRS Brno Ing. Rudolf Milerský CSc. s manželkou.

 

Během cesty panovala na lodi výborná nálada, vzpomínalo se na doby hodně minulé, na dobrá i špatná léta v naší organizaci. Doba strávená na lodi byla plná hezkých zážitků i z krásné přírody kolem lodi a dále umocněna krásným počasím. Ke vzpomínání a přátelským setkáním neodmyslitelně patří i kvalitní občerstvení a sklenka moravského vína. Tu a tam bylo vidět na očích a v hlase některých účastníků dojetí, že na ně organizace nezapoměla a umožnila jim setkání se svými vrstevníky a kamarády.

Do přístavu v Uherském Hradišti loď dorazila se dvěma krátkými zastávkami po 16. hodině. Ani loučení na mole neproběhlo jednoduše.

 

Výbor MO chce touto akcí poděkovat svým čestným, dlouholetým a zasloužilým členům za věrnost, osobní angažovanost a práci na dnešní podobě organizace.


Radek Knap, člen výboru MO MRS Uherské Hradiště, webmaster www.rybaruh.cz

 

Fotogalerie u výletu je umístěna: ZDE

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk