Zpráva o činnosti MS Babice za leden a únor 2016

V samotném úvodu bych chtěl všem dámám, pánům, mládeži a dětem Petrova cechu popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a mnoho krásných zážitků u vody v roce 2016.
Nyní již k samotným událostem. Dne 2.ledna 2016 byl uskutečněn výběr sumářů a povolenek za uplynulý rok 2015. Následujícího dne 3.ledna v 9 hodin byl zahájen kroužek Mladých rybářů. Probíhat bude od začátku ledna až do půle dubna. Překvapil mně zájem dětí a dospělých. Zřejmě o pobyt v přírodě spojený s rybařením je stále větší a větší zájem. K dnešnímu dni je přihlášeno 12 dětí. Dospělí mohou absolvovat tento kroužek při doprovodu dětí do kroužku.Tuto možnost využívá 10 zájemců o získání statutu rybáře. Lektoři kroužku jsou pánové Pištěk Jan, Šustal Jaroslav a Býček Milan. Na revíru Uhliska byla dne 9.1.2016 zahájena brigádnická činnost, která pokračovala další dvě soboty a to 16.1 a 23.1. 2016, Obsahem prací byla příprava a čistění místa pro výsadbu ryb, úklid vyvrácených a zaklesnutých stromů podél komunikace na Uhliskách směrem k pláži .Od 23.1. 2016 byla u nás pozastavena brigádnická činnost a budeme se soustředit pouze na rybochovné zařízení ve Starém Městě. Zde probíhá odbahňování největšího rybníku Svárov a je potřeba vrhnout všechny síly na dokončení tohoto náročného úkolu.  
 
Nemohu se nezmínit o výdeji povolenek a to jak v Uh.Hradišti tak i v Babicích. Prozatím jsem se zúčastnil všech výdejů a mohu říct (napsat) klobouk dolů před ochotou výboru nyní již pobočného spolku Uh.Hradiště. Ke spokojenosti všech rybářů, Vám vyšli vstříc ,aby jste byli v co nejkratší době odbaveni při vyřizení vašich požadavků. Ke spokojenosti našich rybářů a zkušenostech z loňského roku, byl v Babicích zajištěn výdej povolenek po celý den. Ještě jednou děkujem výboru pobočného spolku Uh.Hradiště pod vedením pana předsedy Milana Čaji a všem členům, kteří pracovali při výdeji v Babicích za jejich ochotu a pracovní nasazení.
 
23.ledna byl zdárně ukončen kurz rybářské stráže, za účasti 2 našich členů. Všichni vybraní členové úspěšně absolvovali zkoušky rybářské stráže a rozšířili tímto skupinu rybářské stráže o šest nových členů. Musím a navíc chci jmenovitě poděkovat mladé paní Šustalové Aleně, pánům Dostálkovi Dušanovi, Kolářovi Janovi, Řimákovi Stanislavovi, Šustalovi Jarovi a Švecovi Robertovi  "dámo a pánové DĚKUJEM" .  
 
Ještě několik dalších informací. Brigády budou probíhat pouze na rybochovném zařízení. Připomínám všem, co prozatím nestihli uhradit členský příspěvek, případně si vyřídit povolenku, že poslední termín je 28.2.2016 v Uh.Hradišti. Termín Výroční členské schůze pobočného spolku je 20.3 2016 a jedním z bodů schůze je volba nového výboru a volba nových členů do KRK (kontrolní revizní komise).
                                 
Za výbor Místní skupiny Babice zprávu vypracoval předseda Pištěk Jan                                                                                                                       
copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk