Výdeje povolenek v lednu 2011 v obrazech

Vážení přátelé Petrova cechu, v sobotu 8. 1. 2011, od 8.00 - 12.00 hodin probíhal v Uh.Hradišti - Mařaticích č.p. 852 letošní první výdej P a MP povolenek.

Výdej probíhal průběžně a netvořily se žádné velké fronty.

 

Výdej povolenek provádí členové výboru MRS, o. s. MO Uherské Hradiště za vydatné pomoci výpočetní techniky, čímž je celý proces značně urychlen.  Jen pro zajímavost, v den prvního výdeje se dohromady vydalo přibližně 300 povolenek. Toto číslo nám ukazuje, že za dobu 4. hodin (od 8.00-12.00 ) což je 240 minut se za čas kratší než jedna minuta, vydala průměrně jedna povolenka. A to nepočítám členy, kteří si přišli zaplatit třeba jen členské příspěvky, brigády atd.

 

Několik následujících snímků, které jsem při výdejích pořídil, situaci blíže přibližuje. Několik snímků je i z výdeje povolenek ze dne 22. 1. 2011

 

Radek Knap

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk