Podzimní výlovy 2014 slovem i obrazem

Podzimní výlovy začaly letos o něco dříve a v jiném pořadí než bývalo v předchozích letech zvykem. Důvodem k této změně byla zvýšená potřeba přeorganizovaní komorování plůdků a násad pro příští rok.

Jako první se letos lovil rybník "Za Kanálem".Tento rybník byl osazen línem, amurem a kaprem. Výsledek výlovu byl nadprůměrně dobrý. Další v pořadí byl rybník "Nudle" ve kterém byl kapr s amurem. I zde byla ryba velmi pěkná. Dvouletý kapr z těchto dvou výlovů byl ve velmi dobré kondici a dosahoval nadprůměrného váhového přírustku. Výlovy pak byly ukončeny pátečním výlovem rybníka "Huštěnovice 1" a sobotním výlovem hlavního produkčního rybníka "Svárovský".

 

Páteční výlov mile překvapil slovením ročka kapra, který nám zde narostl z vlastního váčkového plůdku vyprodukovaného v naší líhni. Sobotní výlov nám přinesl kromě běžně lovených dvouletých a tříletých kaprů také kapra staršího vyšší váhové kategorie.

 

Letošní výlovy dopadly úspěšně a pevně věřím, že si tento stav udržíme i v příštích letech. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v průběhu roku pomáhali, hlavně pak panu Batůškovi a Grebeníčkovi, kteří se celý rok a téměř každodenně starali o provoz celého rybochovného zařízení a na závěr sezóny připravili rybníky k bezproblémovým slovům. 

 
Všem za pomoc děkuje, Martin Hrabinec, hospodář MRS, o.s. MO Uherské Hradiště
 
Fotogalerie najdete na níže uvedených obrazech:
 
 
 
Autorem Fotogalerie I. je Kamil Polehňa a II. je Radek Knap.
copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk