Pstruhové brigády 2016 slovem i obrazem

Vážení přátelé Petrova cechu, letos probíhaly pstruhové brigády o dvou víkendech v měsíci březnu, kdy bylo celkem příznivé počasí.
Celkem se slovilo na všech revírech 700 ks plůdku Po1,2, což je oproti minulému roku, ale i jiným letům mimořádně špatný výsledek. Hlavní příčinou byly velké loňské vedra, kdy nám některé chovné úseky úplně vyschly.

Dalšími důvody může být i to, že do pramenných částí mnohem více než v minulosti zaúsťují nepovolené rybníčky, dále jsou nezákonně nadržovány, nebo odkloňovány toky, důsledkem čehož se nedostává vody v korytech, a v tomto důsledku probíhá větší oteplování vody, než je zdrávo. Tento fenomén je charakteristický hlavně pro období posledních 10-15 let. Svou roli sehrává také necitlivá regulace a meliorace a dílo zkázy potom dokoná velká voda, která sebou vezme hory bahna (zalepí rybám žábra a ty se udusí), nebo naopak velké sucho, kdy některé pramenné úseky takřka vysychají a ryby se ocitnou bez vody. V poslední době čím dál častěji.

Letos se slovy opět musely zahájit dříve. V našem Pstruhovém odboru padl koncem minulého roku návrh slovit vlastní generační Po a znovu už podruhé se pokusit o výtěr v naší líhni na Mařatském. Vše dobře dopadlo a podařilo se vyprodukovat naším hospodářem cca 10000,- ks odkrmeného plůdku Po ve výborné kondici. Jelikož však převažovalo teplé počasí proběhlo vykulení plůdku dříve než se očekávalo. Z tohoto důvodu tedy bylo přikročeno k dřívějšímu zahájení slovů, aby byly vody připravené k výsadbě. V posledních dvou letech nám to mírný průběh zimy opět umožnil.

Ve 14. týdnu potom proběhlo vysazování 20000,- ks odkrmeného plůdku Po, který nakupujeme v líhni ve Švařci na Vysočině. Vysazování našeho plůdku proběhlo již dříve. Všechen plůdek se rovnoměrně vysadil do všech chovných úseků.

Veškerá organizace brigád ležela na vedoucím P odboru příteli Miloši Kyasovi, Tomášovi Bukvicovi, Ing. Milanu Štěpanovičovi a Tomášu Kierykovi. Zvláštní poděkování patří také MUDr. Jiřímu Mazurkovi, který byl účasten u všech slovů a tahal za svým soukromým vozem bezplatně náš přívěsný vozík, který plně odpovídá požadavkům na převoz ryb. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se brigád zúčastnili a přispěli, tak ke zdárnému výsledku. 

V průběhu brigád panovala dobrá kamarádská nálada a co je dobré, tak se více zapojuje i mladá generace, mezi níž je několik zapálených členů, což je hlavně příslib do budoucna.
 

Fotogalerie je umístěna: ZDE

 
Text i foto: Radek Knap, duben 2016, člen výboru MRS z.s., p.s. MO Uh. Hradiště, správce www.rybaruh.cz 
 
copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk