Rok 2014

Rybářský kroužek mládeže byl zahájen

Rybářský kroužek mládeže při Domě dětí Šikula Uherské Hradiště ve spolupráci s MO MRS, o.s. Uherské Hradiště začal 3.listopadu 2014 a bude končit v dubnu 2015...
více..

Nové značení na revírech naší MO bylo dokončeno

Vážené přátelé Petrova cechu, začátkem července bylo dokončeno nové značení na všech našich MP i P revírech. ..
více..

Obnova značení na našich revírech

Vážení členové naší MO, jedním z letošních úkolů, které si stanovil MRS, o.s. za cíl, bylo obnovit, respektive provést nápravu v označení všech jeho revírů...
více..

Zakončení Rybářského kroužku mládeže v MS Babice 2014

V termínu 18.4.-19.4. se konaly závěrečné zkoušky, kterých se zúčastnilo devět nových členů. ..
více..

Zakončení Rybářského kroužku mládeže ve školním roce 2013/2014

Dne 14.4. 2014 byl ukončen kroužek mladých rybářů při naší organizaci...
více..

Zakončení Rybářského kurzu dospělých v naší MO

Ve dnech 12-13.dubna 2014 proběhlo školení dospělých uchazečů o získání kvalifikace potřebné k rybolovu v rámci naší MO. ..
více..

Výroční členská schůze MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v obrazech

Vážení příznivci Petrova cechu, dne 23.3.2014 proběhla v kině Hvězda v Uherském Hradišti 102. VČS MRS, o.s. MO Uherské Hradiště. Prezence členů probíhala ve foyer kina od 7:20 hodin...
více..

Informace o brigádnické činnosti a Rybářském kroužku mládeže v MS Babice

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte, tak nedílnou součástí MO Uherské Hradiště je i MS Babice...
více..

V únoru proběhl IV. Muškařský seminář

Ve dnech 8. 2. – 9. 2. 2014 proběhl na naší základně v Mařaticích, již IV. Muškařský seminář. Tuto akci pořádal Pstruhový odbor při naší MO...
více..

1

Výdeje povolenek v lednu 2014

Vážení přátelé Petrova cechu, v měsíci lednu proběhly zatím tři výdeje MP a P povolenek. ..
více..

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk