Rybářský kroužek mládeže v plném proudu

Naši mladí členové rybářského kroužku se začali pravidelně scházet od února roku 2011 v klubovně MRS, o.s. MO v Uherském Hradišti - Mařaticích č.p. 852 (slepé rameno u tenisových kurtů za bývalými kasárnami).

Celkem letos kroužek začalo navštěvovat 14 chlapců a 1 dívka.

 

Schůzky se konají každé pondělí až do konce března tohoto roku.

 

V těchto termínech se mladí rybáři a rybářka seznamují s teorií rybářství - rybářským řádem, poznáváním ryb, způsoby lovu, rybářským vybavením atd. V následných termínech se budou věnovat praktickému rybolovu, rybolovným technikám, testům znalostí a zkouškám s následným výdejem povolenek pro rok 2011.

 

Kroužek ukončí svou činnost 2. května.

 

Kroužek vedou dva zkušení lektoři. Prvním lektorem je povoláním učitel ZŠ Mgr. Petr Kotas, který je členem výboru naší MO a zároveň i zástupcem hospodáře, druhým lektorem je pan Alan Olšák.

 

Nakonec zbývá jen popřát budoucím mladým rybářům a rybářce hodně štěstí u závěrečných zkoušek a hodně úlovků v roce 2011.

 

Radek Knap, březen 2011

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk