Výlovy 2010

V sobotu dne 16.10. 2010 skončily výlovy na rybochovném zařízení naší MO MRS Uherské Hradiště na staroměstkých Loukách. Výlov podobně jako v loňském roce probíhal za chladného a deštivého počasí.

Celou hospodářskou sezónu včetně výlovů má na starosti hospodářský odbor, který vede hospodář přítel Ing. Milan Štěpanovič, zástupce (Mgr. Petr Kotas). Výsledky ukazují, že i letošní rok po hospodářské stránce nezklamal. Přesné výsledky budou na našich stránkách zveřejněny později. Tržní ryba byla vysazena dle zarybňovacích plánů na jednotlivé lovné revíry naší MO. Všem, kteří se v průběhu roku podíleli na hospodářské činnosti patří upřímný dík. Druhová skladba byla: Kapr, Candát, Lín, Amur.

 

Na následujích fotografiích se můžete seznámit s průběhem výlovu, které se konal 15. a 16. října 2010.

 

Radek Knap, listopad 2010

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk