Výlovy 2013 slovem i obrazem

V sobotu 26.10.2013 byly ukončeny plánované výlovy produkčních rybníků naší chovné rybniční soustavy u Baťova kanálu ve Starém Městě.

Jako každý rok, spoléhá naše rybářská organizace při naplňování ročního zarybňovacího plánu našich MP revírů na vlastní produkci rybí násady z naší rybniční soustavy a další nákup od výrobců mimo MRS, o.s..


Letos byla práce našeho hospodářského odboru pod vedením hospodáře ing. Milana Štěpanoviče odměněna dobrým a úspěšným hospodářským výsledkem v podobě dostatečného množství, skladby i potřebné hmotnosti vlastní rybí násady.


Podrobné výsledky budou zveřejněny na VČS MRS, o.s., MO Uherské Hradiště. Stejně jako každý rok, budeme dokupovat rybí násadu tak, aby jsme bezezbytku doplnili skladbu a dorovnali plánovaný
finanční objem našeho zarybňovacího plánu pro letošní rok, jenž činí téměř 1 milion korun pro naše MP revíry.


Výbor naší MO veřejně děkuje za práci i hospodářský výsledek letošního roku jak hospodáři, tak celému hospodářskému odboru a všem těm, kteří se svou prací na výsledku podíleli.

 

Petrův Zdar!

 

Milan Čaja - předseda MRS, o.s., MO Uherské Hradiště

 

Na níže uvedených odkazech jsou umístěny fotogalerie.

 

Autorem první je Ing. Ferdinand Mrkvan a druhé Radek Knap.

 

Fotogalerie I.

 

Fotogalerie II.

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk