Informace z Místní skupiny BABICE, duben - květen 2015

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se můžete seznámit s událostmi z MS Babice za období duben - květen 2015.

Dne 27.3. 2015 ještě před ukončením rybářského kroužku, myslím si, že naše klubovna posloužila jako ukázka pro děti při konání akce Noc s Andersenem ve spolupráci s Místní knihovnou, kdy jeden z našich členů výboru pan Pavel Jurák se přestrojil za pohádkovou postavu hastrmana a přednesl přednášku o životě ve vodě a její blízkosti. Poté dával dětem otázky a jejich odpovědi odměňoval sladkostmi. Za jeho kvalitní zhostění úkolu mu patří velké poděkování. 

 

Ve dnech 17.- 18.4. 2015 byl ukončen kroužek Mladých rybářů, který navštěvovalo 6 dětí a 3 dospělí. Zkoušky sestavené ze tří disciplín: ústní a písemné testy, hod na terč a samotný rybolov zdárně složili všichni zúčastnění. Nejlepších výsledků dosáhla Markéta Šimčáková. Poděkování za vedení kroužku patří pánům Milanu Býčkovi a Jarovi Šůstalovi.

 

Sepsal Jan Pištěk, předseda MS Babice při MRS, o.s. MO Uh. Hradiště 

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk