Informace z Místní skupiny BABICE, březen 2015

Na revíru Uhliska nadále pokračovaly brigády dle dohodnutých termínů. Při těchto brigádách nám významně finančně vypomáhá OÚ Babice, který přispívá na uhrazení faktur využití mechanizace, která je nutná při vytahování stromů spadených do vody.

Pokračuje kroužek mladých rybářů, který svou činnost ukončí v měsíci dubnu. V tomto termínu uchazeči o rybářské doklady složí zkoušky. O průběhu zkoušek Vás budu informovat ve zprávě o dění MS Babice za měsíc duben.

 

Další naší akcí byla spolupráce s Místní knihovnou Babice. Oslovila nás paní Chodůrová, abychom ji vypomohli při akci "Noc s Andersenem", kde se dětem četly pohádky od spisovatele Jana Drdy. Jistě všichni víte, že tento spisovatel psal většinou pohádky o Hastrmanech a my jako rybáři máme k němu nejblíže. V převleku hastrmana za nás vystupoval pan Pavel Jurák. Měl nachystanou přednášku o rybách a všem, co se v blízkosti vody a vodě vyskytuje a roste. Po té dával otázky dětem a ti, kteří správně odpověděly, dostávaly různé odměny (pamlsky). Z mého hlediska se pan Jurák tohoto úkolu zhostil velmi dobře a patří mu velký dík.

 

Ještě bych se chtěl zmínit o Výroční členské schůzi MO Uherské Hradiště. Myslím si, že jste byli dostatečně informováni o termínu konání schůze. Zaráží mě účast nás kolegů rybářů, ale to věc názoru. Dám Vám příklad: Spousta rybářů nadává na částku 200,- Kč na rozvoj organizace, kterou platíme vždy při výdeji povolenek. Kdyby členská schůze rozhodla o navýšení příspěvku např. na 500,- Kč a brigády se budou platit povinně bez vyjímky mládeže do 16-ti let částkou 500,- Kč. Pak při dalším výdeji se budou divit, co to po mně chtějí. Nic proti tomu neudělají. Navíc nadále budeme sponzorovat 20 údajně "nejlepších" rybářů. Potom dochází k různým názorům, které nejsou podloženy pravdivými údaji a najednou z těchto kolegů rybářů vznikne jakýsi druh nespokojených rybářů. Je to jenom o tom, že tito rybáři nejsou plně informováni o dění v MO Uh. Hradiště. Je to jenom jejich problém, že se nezúčastňují výročních členských schůzí. Měl bych ještě spoustu takových příkladů. Přátelé, rybáři, přijďte na schůzi a tam se vše vysvětlí. Děkuji za přečtení těchto řádků a přikládám několik fotek z našich akcí.

 

Fotogalerie je umístěna: ZDE

 

S pozdravem Petrův Zdar!

 

Pištěk Jan

Předseda MS Babice

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk