Pstruhové brigády 2015 slovem i obrazem

Vážení přátelé Petrova cechu, ve druhém týdnu v březnu skončila etapa tří víkendů po sobě, kdy probíhaly brigády v rámci Pstruhového odboru.
Letos se slovy musely zahájit mnohem dříve, než tomu tak bylo v minulých letech. Důvodem byl výpadek líhně ve Švařci, odkud jsme tradičně brali plůdek Po. Z důvodu zavlečené infekce byla líheň odstavena. V našem Pstruhovém odboru padl návrh slovit vlastní generační Po a pokusit se o výtěr v naší líhni na Mařatském. Vše dobře dopadlo a podařilo se vyprodukovat přes 6200,- ks odkrmeného plůdku Po (o samotném výtěru bude pojednáno někdy později). Jelikož však převažovalo teplé počasí proběhlo vykulení plůdku dříve než se očekávalo. Z tohoto důvodu tedy bylo přikročeno k dřívějšímu zahájení slovů, aby byly vody připravené k výsadbě.

Celkem se během třech víkendů slovilo na všech revírech 1700 ks plůdku Po, což je oproti minulému roku mimořádně špatný výsledek. Možnou příčinou byly pravděpodobně letní bleskové povodně v okolí Šarov a Březolup (Šarovský potok, Hlubocký potok, prameny Březnice atd.). Dalšími důvody může být i to, že do pramenných části mnohem více než v minulosti zaúsťují nepovolené rybníčky, důsledkem nichž probíhá větší oteplování vody, než je zdrávo. Tento fenomén je charakteristický hlavně pro období posledních 10-15 let. Svou roli sehrává také necitlivá regulace a meliorace a dílo zkázy potom dokoná velká voda, která sebou vezme hory bahna (zalepí rybám žábra a ty se udusí), nebo naopak velké sucho, kdy některé pramenné úseky takřka vysychají a ryby se ocitnou na suchu.

Veškerá organizace brigád ležela na vedoucím P odboru příteli Miloši Kyasovi, předsedovi KRK příteli Stanislavu Hasníkovi a Tomášovi Bukvicovi. Zvláštní poděkování patří také L. Družbíkovi, který byl účasten u všech slovů a tahal za svým soukromým vozem bezplatně náš nový přívěsný vozík, který plně odpovídá požadavkům na převoz ryb. Tu je potřeba vyzdvihnout, že pan Družbík jako penzista nemá brigádnickou povinnost, ale přesto se brigád ve svém věku účastní, aniž by musel!!!! Takových lidí už dnes moc není. Ale, kdo zná Laďu, tak ví, že má elán na rozdávání. Poděkování patří samozřejmě všem, kteří se brigád zúčastnili a přispěli, tak ke zdárnému výsledku.

V průběhu brigád panovala dobrá kamarádská nálada a co je dobré, tak se více zapojuje i mladá generace, mezi níž je několik zapálených členů, což je hlavně příslib do budoucna.

Výsadbou váčkového plůdku Po zhruba v půlce dubna tohoto roku skončí jarní etapa brigád na našich P revírech.

Radek Knap, březen 2015, člen výboru MRS, o.s. MO Uh. Hradiště, správce www.rybaruh.cz
 
copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk