Rybářský kroužek MRS, o.s. MO Uherské Hradiště - MS Babice

Souběžně s rybářským kroužkem, který probíhá v rámci naší MO v Uherském Hradišti, probíhá i rybářský kroužek, který si samostatně organizuje MS Babice.

Chlapci a děvčata se každou neděli schází v rybářské klubovně, která se nachází v areálu FK Babice. Kroužek je veden odbornými lektory J. Petrželkou a J. Šustalem. Rybářská klubovna je velmi dobře vybavena, jak po technické stránce (PC, DVD přehrávač, TV), tak i po stránce výukové. V klubovně visí velké naučné plakáty ryb a další pomůcky, ze kterých se chlapci a děvčata učí ryby poznávat. Dle sdělení předsedy MS Babice přítele Milana Býčka je po složení teoretických zkoušek, kroužek zakončen soutěží Zlatá udice. Zde jsou novým mladým rybářům a rybářkám slavnostně předány rybářské doklady a dále hodnotné ceny.

 

Radek Knap

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk