Zahájení pstruhových brigád v roce 2014

Oproti jiným letům, začaly letos pstruhové brigády zhruba o měsíc dříve. Je to z toho důvodu, že letošní průběh zimy je výrazně odlišný od uplynulých let, kdy zimy trvaly až skoro do půlky dubna.

Tání sněhu a ledu potom bránilo realizaci brigád z důvodu vysokého stavu vody. Letošní extrém počasí však uskutečnění brigád naopak napomáhá.

 

První letošní brigáda se uskutečnila v sobotu dne 15.2.2014. Slovovaly se malé vodoteče a kapiláry včetně Tupeského potoka 1 v Břestku. Brigády se zúčastnili: vedoucí pstruhového odboru a člen výboru MRS, o.s MO Uherské Hradiště Miloš Kyas, předseda KRK Stanislav Hasník, MUDr. Jiří Mazůrek, Vladislav a Josef Družbíkovi, Petr Ovčáček a František Večerka. Brigádníkům se však po příjezdu na místo naskytl neradostný pohled na koryto potoka, na kterém proběhla necitlivá regulace, kdy dřívejší krásné tůňky byly zavezeny kamenem. Příjemnějším okamžikem bylo to, že se celkem slovilo 492 ks Po.

 

Poprvé jsme pro převoz a vysazení ryb použili nový přívěsný vozík, který plně odpovídá požadavkům na převoz ryb a nejsme tak ohroženi počasím jak tomu bylo v minulosti.

 

Další brigády na chovných potocích budou následně pokračovat a předpoklad je, aby byly dokončeny do konce března tohoto roku. Doufejme, že celková výtěžnost z chovných úseků bude mnohem bohatší, než tomu bylo v minulých letech, kdy byl tento stav zapříčiněn hlavně suchými léty, kdy některé vodoteče takřka vyschly.

 

Radek Knap, člen výboru MRS, o.s. MO Uherské Hradiště, webmaster www.rybaruh.cz

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk