Pozvánka na Výroční členskou schůzi MRS, z.s, p.s.Uh. Hradiště

Výroční členská schůze MRS, z.s., p.s.Uherské Hradiště se uskuteční v neděli dne 19.3. 2017 od 7:30 hodin v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Prezentace bude zahájena v 7:20 hodin. Předpokládané zahájení schůze bude v 8:00 hodin. 

Program jednání VČS:

 

1. Zahájení a schválení programu jednání VČS

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva předsedy p.s. o činnosti za rok 2016

4. Zpráva hospodáře p.s. o plnění zarybňovacího plánu za rok 2016 a výrobě násad na rybochovu p.s. za rok 2016

5. Předložení ekonomické uzávěrky p.s. za rok 2016 ekonomkou p.s.

6. Zpráva předsedy KRK p.s. o činnosti za rok 2016

7. Předložení plánu oprav a investic p.s. pro rok 2017

8. Přednesení návrhu usnesení z VČS

9. Diskuse

10. Přijetí usnesení z VČS

11. Závěr 

 

předseda MRS z.s., p.s. Uherské Hradiště, Milan Čaja v. r.

jednatel MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště, Milan Býček v. r.

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk