Zakončení rybářského kroužku naší mládeže

V pondělí dne 28. května proběhlo na naší základně v Mařaticích zakončení rybářského kroužku při naší MO. Celkem letos kroužek absolvovalo 15 dětí z toho byla 4 děvčata.

Kroužek běžel již od listopadu loňského roku. Výuka probíhala do konce května tohoto roku v Domě dětí a mládeže Šikula. Praktická část potom na rameni Mařacké. Závěrečné zkoušky proběhly v dubnu tohoto roku a poté děti obdržely svoji první povolenku.

 

Tento kroužek byl vyjímečný tím, že při svých ratolestech si "papíry" udělali i dva tatínci, jedna maminka a babička.

 

Završení kroužku potom proběhlo na rameni Mařacké dne 28. května 2012 odpoledne. Pro děti i rodiče bylo přichystáno malé pohoštění a proběhla taktéž malá soutěž s drobnými cenami.


Poděkování patří rodičům za pomoc a spolupráci, především však lektorům: Mgr. Petru Kotasovi, Alanu Olšákovi a paní Martině Dörové z DDM Šikula.

 

Příští vedení rybářského kroužku bude asi v jiném složení, neboť Mgr. Petr Kotas ze zdravotních důvodů již do výboru MRS, o.s. MO Uherské Hradiště letos nekandidoval a taktéž tento rybářský kroužek mládeže byl dle jeho sdělení na nějakou dobu posledním.

 

Za dlouholetou práci jak ve výboru a tak i práci pro naši mládež mu patří velký dík a uznání.

Text i foto Radek Knap

 

Snímky ze zakončení najdete na následujícím odkazu:

 

Zakončení rybářského kroužku naší mládeže

 

 

 

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk