Lednové výdeje povolenek

Vážení přátelé Petrova cechu, celkem letos již proběhly tři výdeje P a MP povolenek.

Níže uvedená obrazová galerie nám zachycuje dva výdeje, které proběhly v termínech: 5. 1., 19. 1. v Uh.Hradišti - Mařaticích č.p. 852. Členové své povolenky dostávali již v nově zrekonstruovaných prostorách sídla naší MO. Dne 5.1. pršelo, a tak mnozí jistě uvítali nadstřešený prostor před vstupem do prostor naší MO. V tento termím přišlo téměř 300 členů, což bylo opravdu velké číslo. Tvořily se fronty, ale nutno si uvědomit, že MO nijak nemůže ovlivnit, kolik členů si v první termín přijde pro povolenku. Termín výdejů skončil ve 14:30 a všichni si vše potřebné vyřídili, včetně těch, co si třeba povolenku ani pro tento rok nebrali. I když je výdej prováděn pomocí výpočetní techniky, což práci dost urychluje (v porovnání s ručním vypisováním), tak vždy je potřebné u každého člena prověřit např. platnost Státního rybářského lístku, převzít sumáře za uplynulý rok, provést kontrolu splnění členských povinností za uplynulé období (absolvování, či zaplacení brigád, odevzdání sumáře za uplynulý rok) atd..

 

 Padly i návrhy a úvahy provádět platby elektronicky, ale zde vzniká problém, kdo by je, a jak často kontroloval. Navíc, ne vždy přijdou peníze na účet včas atd., může být chyba ve variabilním symbolu a potom se platba špatně přiřazuje členovi atd. Vznikly by potom dohady a zpoždění ve výdejích. Navíc struktura členů je taková, že pro velkou většinu by provedení plateb elektronicky způsobilo problém (hlavně senioři). Z výše uvedených důvodů se momentálně jeví, jako nejlepší varianta zaplacení a výdej povolenky v jeden den. Ale v budoucnu může být vše jinak.

 

Druhý termín byl kombinovaný s výdejem v MS Babice. Odpolední výdej na základně naší MO již probíhal průběžně bez větších front.

 

 

Text a snímky pořídil Radek Knap

 

Fotogalerie lednových výdejů povolenek

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk