Revitalizace rybochovných zařízení na Staroměstských loukách

Počátkem jara 2014 začaly práce na revitalizaci některých částí rybochovného zařízení ve Staroměstských loukách

Neodkladně se musel vyměnit dosluhující požerák na rybníku "Nudle" na kterém se podepsal zub času.Tento požerák byl za pomoci minibagru odstraněn a nahrazen novým, přičemž se zároveň odstranil nános bahna se sloviště. Nyní je již rybník na vodě a plně funkční. Po dokončení prací na "Nudli" se nechal odstranit také nános bahna ze sloviště našeho největšího rybníku "Svárov". Poté se opravila zřejmě bobrem poškozená část hráze mezi rybníčkem "Za boudou" a "Svárovem". V současné době jsou oba dva taktéž na vodě. V odstaňování nánosu bahna se pak pokračovalo i v náhonu podél "Svárova". V další fázi se v rybníku "Před boudou" provedla výměna požeráku a kameninového potrubí, které se nahradilo plastovým. Nyní již zbývá dodělat údržbu rybniční stoky a rybník bude připraven na napuštění. Celkového odbahnění dna se letos dočkal i komorový rybník "Huštěnovice II." na kterém budou práce ještě několik dní probíhat. Věříme, že údržba která byla letos provedena povede k usnadnění práce, jak při manipulaci s vodou, tak i snažší manipulaci s rybou ve slovišti již při letošních výlovech.

 

Fotogalerie - Brigáda na rybochovném zařízení na Staroměstkých loukách dne 3.5.2014


 

Martin Hrabicec, hospodář MRS, o.s., MO Uherské Hradiště

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk