Rok 2011

Rybářské závody v Babicích

I v tomto roce jsme se rozhodli pokračovat v Rybářských závodech na revíru Babice 2...
více..

Zakončení rybářského kurzu dospělých v naší MO

V neděli dne 17.4.2011 proběhlo na našem rybochovném zařízení U Moravy 852 v dopoledních hodinách zakončení rybářského kurzu dospělých..
více..

Výroční členská schůze MRS, o.s. MO Uherské Hradiště v obrazech

Vážení příznivci Petrova cechu, dne 20.3.2011 proběhla v kulturním zařízení Uherské Hradiště - Sady již 99. VČS MRS, o.s. MO Uherské Hradiště. Změna tradičního místa byla z důvodu rekonstrukce kina Hvězda. ..
více..

Rybářský kroužek mládeže při praktickém lovu

V pondělí dne 21.3. 2011 si chlapci a děvčata z našeho rybářské kroužku mohli poprvé za dozoru lektorů Mgr. Petra Kotase a Alana Olšáka naostro vyzkoušet praktický rybolov. ..
více..

Rybářský kroužek mládeže v plném proudu

Naši mladí členové rybářského kroužku se začali pravidelně scházet od února roku 2011 v klubovně MRS, o.s. MO v Uherském Hradišti - Mařaticích č.p. 852 (slepé rameno u tenisových kurtů za bývalými kasárnami). ..
více..

Brigádnická činnost MRS, o.s. MO Uherské Hradiště - místní skupiny Babice

Vážení přátelé Petrova cechu, v této fotogalerii se můžete podívat na brigádnickou činnost místní skupiny Babice...
více..

Výdej povolenek 2011 v MRS, o. s. MO Uherské Hradiště - místní skupině Babice

Dne 22.1. 2011 proběhl výdej povolenek v klubovně místní skupiny Babice. ..
více..

Výdeje povolenek v lednu 2011 v obrazech

Vážení přátelé Petrova cechu, v sobotu 8. 1. 2011, od 8.00 - 12.00 hodin probíhal v Uh.Hradišti - Mařaticích č.p. 852 letošní první výdej P a MP povolenek. ..
více..

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk