Rok 2014

Martin Hrabinec - hospodář

Podzimní výlovy 2014 slovem i obrazem

Podzimní výlovy začaly letos o něco dříve a v jiném pořadí než bývalo v předchozích letech zvykem. Důvodem k této změně byla zvýšená potřeba přeorganizovaní komorování plůdků a násad pro příští rok...
více..

Slov a vysazování sumečka

V pondělí 14.7.2014 jsme na rybochovném zařízení na staroměstských Loukách slovili sumečka...
více..

Na našich revírech byli vysazeni odkrmení úhoři

Vážení přátelé Petrova cechu, i letos se opět vysazoval (11.7.2014)odkrmený úhoř ve velikosti kolem 13cm do všech našich revírů, ale již mimo štěrkoviště Topolná...
více..

Martin Hrabinec s manželkou

Náš hospodář se nám oženil

Vážení příznivci a členové naší MO, v měsíci červnu tohoto roku vešel do stavu manželského náš nový hospodář přítel Martin Hrabinec...
více..

Z činnosti rybí líhně MRS, o.s. MO Uh. Hradiště, první letošní výtěry

Dobrý den, zdravím všechny členy a příznivce naší organizace. V měsíci květnu a červnu proběhly v líhni MRS, o.s. MO Uh. Hradiště zkušební výtěry kapra obecného a lína. obecného...
více..

Vysazení candátků do všech revírů naší MO

Začátkem června jsme přivezli rychleného candátka z MRS Pohořelice. ..
více..

Revitalizace rybochovných zařízení na Staroměstských loukách finišují

V současné době byly dokončeny všechny úkoly na rybochovném zařízení na Staroměstských loukách, které si pro jarní období stanovil výbor naší MO...
více..

Hospodář MRS, o.s., MO Uherské Hradiště, Martin Hrabinec

Revitalizace rybochovných zařízení na Staroměstských loukách

Počátkem jara 2014 začaly práce na revitalizaci některých částí rybochovného zařízení ve Staroměstských loukách..
více..

1398430514-pludek-2014

Výsadba plůdku Pstruha obecného f. potoční do chovných úseků

Vážení přátelé Petrova cechu, v sobotu dne 19.4. 2014 proběhla výsadba plůdku Pstruha obecného f. potoční do horních partií našich revírů a dalších využitelných drobných vodotečí a kapilár. ..
více..

Pstruhové jarní brigády se chýlí ke konci, aneb co se podařilo

Vážení přátelé Petrova cechu, minulý týden v sobotu 29.3. 2014 skončila etapa 6 víkendů po sobě, kdy probíhaly brigády v rámci Pstruhového odboru...
více..

Pstruhové brigády úspěšně pokračují

Vážení přátelé Petrova cechu, z důvodu stálosti počasí se dne 22.2.2014 uskutečnila další pstruhová brigáda...
více..

Zahájení pstruhových brigád v roce 2014

Oproti jiným letům, začaly letos pstruhové brigády zhruba o měsíc dříve. Je to z toho důvodu, že letošní průběh zimy je výrazně odlišný od uplynulých let, kdy zimy trvaly až skoro do půlky dubna...
více..

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk