Moravský Rybářský Svaz Uherské Hradiště

Historie

Počátky organizovaného rybářství v Uherském Hradišti sahají do dubna 1912, kdy byly c.k. moravskému místodržitelství v Brně předloženy stanovy a oznámeno zřízení rybářského spolku v Uherském Hradišti. Ustavující schůze se konala v květnu téhož roku v restauraci Koruna za účasti 15 členů, kteří záhy zvolili osmičlenný výbor, v jehož čele stál Karel Luksch. Rybařilo se hlavně na řece Moravě a přilehlých ramenech, která vznikala ve 30. a 40. letech regulací Moravy.

Za první světové války spolek činnost omezil a roku 1917 prakticky neexistoval.V meziválečném období postihlo řeku Moravu několik otrav, kdy byli nalezeni sumci o váze až 90 kg. Spolek chybějící násadu doplňoval od soukromníků a různých firem. Roku 1937 byla vydána první povolenka pro mládež (cena 6 Kčs.) Roku 1931 měl spolek 63 členů, v roce 1939 75 členů a v roce 1942 142 členů. V roce 1939 se na rameni Mařacké uskutečnily také první rybářské závody.

Po válce došlo k zestátnění revírů a tak se naši členové museli podílet na budování socialismu. Nelze opomenout množství brigádnických hodin a tuny sesbíraného starého papíru a kovů. Také došlo k rozšíření členské základny. Z poválečných 90 členů v roce 1945 vzrostl jejich počet na 450 v roce 1981.Rostl také počet mládežníků, kterým se např. v 60.letech vydávaly speciální "prázdninové povolenky".

Po válce došlo také k zvýšení zarybňování. Rameno Kobylica sloužilo jako chovné a jejími kapry byly zarybňovány Uhliskla, Koňov a Mařacké. Řeka Morava se v té době ještě neosazovala. V roce 1952 byly budovány závlahové kanály, které sloužily k odchovu štičího plůdku.

V 50. letech došlo také k výstavbě chovných rybníků. V roce 1954 byl postaven např. rybník Svárov.Hlavní soustava chovných rybníků stojí dnes u Baťova kanálu ve Starém Městě. Kromě kapra se věnovalo hodně času štice a candátovi. Od roku 1974 se začal vysazovat amur, který na našich revír zdomácněl a úlovky o váze 15 kg nejsou vyjímkou.

V roce 1983 se začalo s výsadbou bolena, pro Moravu se chystal jelec a cejn. Hojně je využívána líheň a žlabovna v naší budově na Mařackém.

Po revoluci se zlepšující se kvalitou vody v Moravě vysazuje naše organizace také ostroretky, jelce tlouště a rovněž chráněného mníka jednovousého. V dnešní době disponuje naše organizace rybářským domem a sídlem organizace u ramene Mařackého, rybářskou boudou u rybníků ve St.Městě a také chatou na Uhliskách.

Vážení přátelé Petrova cechu, dne 13.května tohoto roku si náš spolek připoměl již 105. výročí své existence.

Vážení členové našeho spolku, v květnu v tomto roce si připomene pobočný spolek MRS v Uherském Hradišti již 105 let od vzniku…

Vážení rybáři, níže se můžete podívat na historickou mapu, kudy vedlo původní koryto řeky Moravy v blízkosti Uherského Hradiště. V…

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte v dubnu tohoto roku si naše rybářská organizace připomene významné výročí - 100 let…

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte v dubnu tohoto roku si naše rybářská organizace připomene významné výročí - 100 let…

Vážení rybáři, možná jste již mnohokrát slyšeli od svých otců a dědů kolik dříve bývalo v řece Moravě ryb. O tom, že to mohlo být i jinak,…

Vážení přátelé Petrova cechu, právě v těchto dnech si naše MO připomíná 100 let existence organizovaného rybolovu v Uherském Hradišti.

Více v sekci archiv

HLEDÁNÍ NA WEBU

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY

Vážení přátelé našeho spolku, níže se můžete podívat na snímky z…

Dne 2.10.2020 proběhla oprava mostku, který je důležitý pro výlov H1.

Vážení přátelé Petrova cechu, od půlky srpna do konce září probíhaly…

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
POSLEDNÍ FOTOGRAFIE

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz