Rybochov

Aktuální informace z hospodářského odboru - rybochovu

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se můžete seznámit, co nového se událo v hospodářském odboru na našem rybochovu..

Obdobně jako v předešlém roce, jsme u vlastní produkce rybí násady do našich MP revírů značně omezeni. Hospodářský rok zahajujeme letos až v prvním týdnu května a to nákupem násady kapra do hlavních chovných rybníků.        

 Nezahajujeme tedy, jako obvykle hospodářský rok brzy na jaře slovem vlastního komorovacího rybníku s vlastní násadou pro další zhodnocení a výsadbou do revíru. V důsledku oprav břehových partií na středním dílu Baťova kanálu, jsme  již třetím rokem nuceni řešit výrobu naší násady do MP revírů p.s. pro nás  ekonomicky nevýhodnou variantou, nákupem všech raných stádií ryb od dodavatelů a jejím zhodnocením na naší chovné rybniční soustavě na Loukách.

Zarybňovací plán našeho p.s. MRS v Uh.Hradišti bude letos s největší pravděpodobností stanoven v celkové výši finančního objemu těsně pod hranicí 1 milionu Kč pro revíry MP i P. Hospodářský rok jsme přes potíže na jeho začátku nastartovali a jen doufáme, že očekávaný výsledek na konci roku bude odpovídat našemu nasazení a zájmu o věc. Říkám to proto, že náš hospodářský rok má nejen dvouměsíční jarní skluz, ale ze stejných důvodů opravy Baťova kanálu bude zkrácen i na konci hospodářského roku. Výlovy musíme letos zvládnout maximálně do konce září 2017. Pak již bude Baťův kanál, střední díl, opět bez vody až do poloviny dubna roku 2018.

Naše výroba pro naplnění MP zarybňovacího plánu pro rok 2017 opět závisela na spolupráci mezi námi a podnikem, na který je spolehnutí a který nás již přes vysoké datum pro naplnění naší objednávky opět nenechal na holičkách! Děkujeme podniku Rybnikářství Pohořelice a.s., konkrétně Ing. Míškovi a Ing. Fodorovi, že i přes vlastní problémy se zimou na svých chovných rybnících, byli schopni a ochotni nás v našich požadavcích, po korekcích, uspokojit jak v množství, tak i skladbě.

Na hospodářském odboru našeho spolku došlo i ke změně v jeho vedení. Museli jsme se vyrovnat s odchodem bývalého hospodáře Martina Hrabince z rodinných důvodů a výbor navrhl do funkce hospodáře spolku zpět dosavadního zástupce hospodáře Ing. Milana Štěpanoviče. Změnu potvrdil i na svém červnovém zasedání výbor našeho spolku. Děkujeme příteli Martinu Hrabincovi za dosavadní zájem, nasazení i práci s výsledky na hospodářském odboru. 

Odchodem Martina Hrabince se stal novým členem výboru Ing. Adam Skovajsa (první náhradník výboru). Po březnových volbách v MS Babice a zvolení tamního nového výboru se stal dále novým členem výboru našeho spolku přítel Josef Bříštěla, který zároveň vykonává funkci předsedy MS Babice.

Novému hospodáři a i nově zvoleným členům výboru našeho spolku přejeme upřímně mnoho úspěchů i pevné zdraví do další náročné práce.       

Milan Čaja, předseda MRS, z.s., p.s. Uh. Hradiště                                                           

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz