Moravský Rybářský Svaz Uherské Hradiště

Historie

Počátky organizovaného rybářství v Uherském Hradišti sahají do dubna 1912, kdy byly c.k. moravskému místodržitelství v Brně předloženy stanovy a oznámeno zřízení rybářského spolku v Uherském Hradišti. Ustavující schůze se konala v květnu téhož roku v restauraci Koruna za účasti 15 členů, kteří záhy zvolili osmičlenný výbor, v jehož čele stál Karel Luksch. Rybařilo se hlavně na řece Moravě a přilehlých ramenech, která vznikala ve 30. a 40. letech regulací Moravy.

Za první světové války spolek činnost omezil a roku 1917 prakticky neexistoval.V meziválečném období postihlo řeku Moravu několik otrav, kdy byli nalezeni sumci o váze až 90 kg. Spolek chybějící násadu doplňoval od soukromníků a různých firem. Roku 1937 byla vydána první povolenka pro mládež (cena 6 Kčs.) Roku 1931 měl spolek 63 členů, v roce 1939 75 členů a v roce 1942 142 členů. V roce 1939 se na rameni Mařacké uskutečnily také první rybářské závody.

Po válce došlo k zestátnění revírů a tak se naši členové museli podílet na budování socialismu. Nelze opomenout množství brigádnických hodin a tuny sesbíraného starého papíru a kovů. Také došlo k rozšíření členské základny. Z poválečných 90 členů v roce 1945 vzrostl jejich počet na 450 v roce 1981.Rostl také počet mládežníků, kterým se např. v 60.letech vydávaly speciální "prázdninové povolenky".

Po válce došlo také k zvýšení zarybňování. Rameno Kobylica sloužilo jako chovné a jejími kapry byly zarybňovány Uhliskla, Koňov a Mařacké. Řeka Morava se v té době ještě neosazovala. V roce 1952 byly budovány závlahové kanály, které sloužily k odchovu štičího plůdku.

V 50. letech došlo také k výstavbě chovných rybníků. V roce 1954 byl postaven např. rybník Svárov.Hlavní soustava chovných rybníků stojí dnes u Baťova kanálu ve Starém Městě. Kromě kapra se věnovalo hodně času štice a candátovi. Od roku 1974 se začal vysazovat amur, který na našich revír zdomácněl a úlovky o váze 15 kg nejsou vyjímkou.

V roce 1983 se začalo s výsadbou bolena, pro Moravu se chystal jelec a cejn. Hojně je využívána líheň a žlabovna v naší budově na Mařackém.

Po revoluci se zlepšující se kvalitou vody v Moravě vysazuje naše organizace také ostroretky, jelce tlouště a rovněž chráněného mníka jednovousého. V dnešní době disponuje naše organizace rybářským domem a sídlem organizace u ramene Mařackého, rybářskou boudou u rybníků ve St.Městě a také chatou na Uhliskách.

Vážení přátelé Petrova cechu, dne 13.května tohoto roku si náš spolek připoměl již 105. výročí své existence.

Vážení členové našeho spolku, v květnu v tomto roce si připomene pobočný spolek MRS v Uherském Hradišti již 105 let od vzniku…

Vážení rybáři, níže se můžete podívat na historickou mapu, kudy vedlo původní koryto řeky Moravy v blízkosti Uherského Hradiště. V…

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte v dubnu tohoto roku si naše rybářská organizace připomene významné výročí - 100 let…

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte v dubnu tohoto roku si naše rybářská organizace připomene významné výročí - 100 let…

Vážení rybáři, možná jste již mnohokrát slyšeli od svých otců a dědů kolik dříve bývalo v řece Moravě ryb. O tom, že to mohlo být i jinak,…

Vážení přátelé Petrova cechu, právě v těchto dnech si naše MO připomíná 100 let existence organizovaného rybolovu v Uherském Hradišti.

Více v sekci archiv

HLEDÁNÍ NA WEBU

REZERVAČNÍ SYSTÉM
pro výdej rybářských dokladů
p.s. MRS, Uh. Hradiště

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY

Přátelé, kamarádi, rybáři i rybářky, v neděli dopoledne byly ukončeny…

Každoroční velmi očekávanou rybářskou akcí, kterou pořádá Místní…

Práce naší místní skupiny začínají vždy naplno příchodem nového roku.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
POSLEDNÍ FOTOGRAFIE

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz