Aktuálně

Bližší informace k VČS konané dne 15.3.2020 v Uherském Hradišti

Vážení členové našeho spolku, věnujte prosím pozornost níže uvedené informaci.

NÁVRH PROGRAMU

VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU 1. Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště,  zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18269, se sídlem U Moravy č.p. 852, 68601 Uherské Hradiště, IČ 00557323, (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 3.1.2020 na webových stránkách pobočného spolku; informací na tabuli  ve vestibulu objektu základny p.s. v Mařaticích u příležitosti  úhrady členství a výdeje dokladů členům p.s. v měsíci lednu s ukončením 2. března 2020 a formou osobní informace členovi do ruky na dokladu o zaplacení svých požadavků pro výkon rybářského práva pro rok 2020, návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.


 1. Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze p.s. konané dne  15.3.2020  od 08.00 hod. v posluchárně P2 univerzity T.Bati v Uh.Hradišti:


  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru pro období 2020-2024
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise 2020-2024
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr


 1. Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění  tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou níže, nebo na e-mail:  info@rybaruh.cz


V  Uh.Hradišti dne 3.ledna 2020

____________________________

předseda výboru v.r.   p.s .MRS  Uh.Hradiště

Moravský rybářský svaz, z.s.,                                                                                                                            pobočný spolek Uh.Hradiště
U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

HLEDÁNÍ NA WEBU

REZERVAČNÍ SYSTÉM
pro výdej rybářských dokladů
p.s. MRS, Uh. Hradiště

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY

Přátelé, kamarádi, rybáři i rybářky, v neděli dopoledne byly ukončeny…

Každoroční velmi očekávanou rybářskou akcí, kterou pořádá Místní…

Práce naší místní skupiny začínají vždy naplno příchodem nového roku.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
POSLEDNÍ FOTOGRAFIE

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz