Aktuálně

Byl určen nový termín Výroční členské schůze. Bude se konat 27.6.2021

Vážení členové a členky našeho spolku, věnujte prosím pozornost níže uvedené informaci...


U P O Z O R N Ě N Í:

výbor p.s. MRS v Uh.Hradišti s ohledem na současný stav a
předpokládaný vývoj situace s nemocí COVID 19, vyhlašuje nový termín pro
uspořádání řádné členské schůze spolku která se uskuteční

v neděli 27.6.2021 od 8.00 hod
v posluchárně P2 vzdělávacího centra
Univerzity Tomáše Bati v Uh.Hradišti


program schůze:


1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Přednesení zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za kalendářní rok
2020
4. Přednesení zprávy hospodáře o činnosti a výsledcích práce
hospodářského úseku v roce 2020
5. Přednesení zprávy předsedy KRK Spolku u činnosti komise za rok 2020
6. Přednesení zprávy ekonoma Spolku o výsledcích hospodaření za rok 2020
a plán oprav a investic pro rok 2021
7. Seznámení s návrhem usnesení z členské schůze 2021
8. Diskuze
9. Závěr

Za výbor p.s. 3.5.2021

Milan Čaja, předseda MRS, p.s. Uherské Hradiště, v.r.

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz