Aktuálně

Pozvánka na Výroční členskou schůzi MRS, z.s, p.s.Uh. Hradiště

Výroční členská schůze MRS, z.s., p.s.Uherské Hradiště se uskuteční v neděli dne 19.3. 2017 od 7:30 hodin v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Prezentace bude zahájena v 7:20 hodin. Předpokládané zahájení schůze bude v 8:00 hodin.

Program jednání VČS

 1. Zahájení a schválení programu jednání VČS
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva předsedy p.s. o činnosti za rok 2016
 4. Zpráva hospodáře p.s. o plnění zarybňovacího plánu za rok 2016 a výrobě násad na rybochovu p.s. za rok 2016
 5. Předložení ekonomické uzávěrky p.s. za rok 2016 ekonomkou p.s.
 6. Zpráva předsedy KRK p.s. o činnosti za rok 2016
 7. Předložení plánu oprav a investic p.s. pro rok 2017
 8. Přednesení návrhu usnesení z VČS
 9. Diskuse
 10. Přijetí usnesení z VČS
 11. Závěr 

předseda MRS z.s., p.s. Uherské Hradiště, Milan Čaja v. r.

jednatel MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště, Milan Býček v. r.

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz