Aktuálně

Výroční členská schůze p.s. MRS Uherské Hradiště se bude konat 3. dubna 2022.

Vážení členové a členky našeho spolku, věnujte prosím pozornost níže uvedené informaci ...

Výbor p.s. MRS Uh.Hradiště připomíná členům, že v neděli 3.dubna 2022 se koná řádná Výroční členská schůze p.s. MRS Uherské Hradiště od 8.00 hod (prezence od 7:30) tradičně v posluchárně P2 vzdělávacího centra univerzity T. Bati v Uh.Hradišti (vedle OD Kaufland).

Program:

Zahájení
Schválení programu jednání a volba komisí mandátové a návrhové
Zpráva předsedy Spolku o činnosti za rok 2021
Zpráva hospodáře Spolku o výsledku rybochovu 2021
Zpráva předsedy KRK Spolku za rok 2021
Zpráva ekonoma Spolku o hospodaření Spolku za rok 2021
Seznámení s Usnesením
Diskuse
Přijetí usnesení
Závěr


Účast na jednání není pro členy Spolku povinná, ale také vyjadřuje jeho vztah ke spolkové činnosti a dění ve Spolku.


Za výbor p.s. 2.3.2021

Milan Čaja, předseda MRS, p.s. Uherské Hradiště, v.r.


Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz