MS Babice

Zpráva o činnosti Místní skupiny při MRS pobočného spolku Uh.Hradiště za rok 2016

Tak jak už bývá každoročním zvykem, je potřeba vypracovat zprávu o činnosti naší Místní skupiny za uplynulý rok 2016.


Přitom můžeme bilancovat naši  práci, co se nám podařilo a v opačném případě co se nepovedlo. Vždy se lépe hodnotí vydařený rok, ale tentokrát bych to tak neviděl, ač si to spousta lidí nemyslí a tvrdí pravý opak.Dle rad zkušených vedoucích pracovníků, je potřeba hodnotit svou práci víceméně optimisticky, nikoliv pesimisticky.  

Pojďme tedy hodnotit rok 2016 víceméně pozitivně, ba co víc jsou věci, které jsme dělali navíc a to převážně ve spolupráci s Obecním úřadem. Každý rok začíná lednem a to je pro nás každoroční řehole, uskutečnit výběr povolenek a sumářů za uplynulý rok 2015. Dále pak zorganizovat výdej povolenek pro rok 2016, při této akci patří poděkování výboru pobočného spolku v Uh. Hradiště pod vedením předsedy Milanem Čajou, kteří sami navrhli, že výdej v Babicích bude celodenní, tak aby všichni zájemci byli obslouženi. Nadále byl zahájen kroužek Mladý rybář a rovněž proběhly 3 brigády na revíru Uhliska. Tím pro nás brigády na revírech nám svěřené byly ukončeny.

Veškerá brigádnická činnost se soustředila na chovné rybníky ve Starém Městě.Během měsíců února a března probíhal kroužek Mladý rybář pod vedením zdatného lektora Jaroslava Šustala. Kroužek úspěšně absolvovalo 12 dětí a 7 dospělých v měsíci dubnu. Něco navíc proběhlo 30. dubna, kdy jsme svojí účastí a vzpomínkou na Františka Kašného při vernisáži jeho prací pod názvem Mezi vodou a uměním poděkovali jeho rodině za velmi příjemnou vzpomínku na jeho osobu.  

Květen byl již v duchu příprav na již 7. ročník Dětských rybářských závodů. Za účasti 47. dětí proběhly 28.5.2016, kdy byly všichni účastníci odměněni. Uběhly 3 týdny a už byly další závody, tentokrát pro dospělé v nonstop lovu ryb. Konané v termínu 18.6.-19.6. 2016. Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům za zdárné ukončení těchto závodů. Věřte nebylo jednoduché udržet pořadatele v dobré náladě a tím zdárně ukončit a vyhlásit výsledky závodů. Rovněž patří poděkování paní starostce Mgr. Martině Horňákové, paní Ludmile Kašné, panu předsedovi Milanu Čajovi za jejich účast při vyhlášení výsledků a následné předání cen. Obecní úřad se významně podílí na všech akcích, které pořádáme a to jak finančně tak i materiálně.Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za všechny rybáře. Ještě jednou děkujeme.

Pokud chcete ukrojit ze společného koláče (dotace pro spolky) je potřeba rovněž něco pro to udělat. Náš výbor byl osloven Obecním úřadem, abychom vypomohli při zábavě "Posezení na Dvorku". Naším úkolem bylo zajistit občerstvení, jak pro hudbu, tak i pro návštěvníky. Myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili dobře, alespoň podle ohlasů od návštěvníků.                                                 

V září se zbudovalo místo pro výsadbu ryb na revíru Uhliska. Prakticky se ukázalo při výsadbě ryb, že to nesplnilo zcela naše představy, důvodů je hned několik a jeden hlavní důvod je nedostatek vody. Ve spolupráci s Obecním úřadem jsme podnikli první kroky k problému pláže na Uhliskách. Nadále bychom chtěli v těchto jednání pokračovat a následně se velkou měrou podílet o zkulturnění těchto prostor. Říjen probíhal v duchu výlovů a následné výsadbě ryb. V měsíci listopadu jsme začali postupně hodnotit, co se nám podařilo v opačném případě nepodařilo. Jedna akce, která se neuskutečnila byla Babské závody, které byly naplánované na měsíc září. Po zkušenostech ze závodů v měsíci červnu, jsme od tohoto záměru upustili.

V prosinci začaly přípravy na rok 2017, vypracování plánu práce, zajištění a vytvoření kandidátní listiny pro další volební období. Proto mohu předložit plán činnosti pro rok 2017 pouze do měsíce dubna, pak už to bude na novém vedení Místní skupiny, které se zvolí na Výroční členské schůzi 26.3 2017.

Za výbor Místní skupiny zprávu vypracoval Pištěk Jan

HLEDÁNÍ NA WEBU

REZERVAČNÍ SYSTÉM
pro výdej rybářských dokladů
p.s. MRS, Uh. Hradiště

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY

Přátelé, kamarádi, rybáři i rybářky, v neděli dopoledne byly ukončeny…

Každoroční velmi očekávanou rybářskou akcí, kterou pořádá Místní…

Práce naší místní skupiny začínají vždy naplno příchodem nového roku.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
POSLEDNÍ FOTOGRAFIE

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz