Info

Představuje se Vám MRS, z.s., p.s.Uherské Hradiště - MS Babice

Vážení přátelé Petrova cechu, níže se dozvíte něco více o činnosti MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště - MS Babice.

Činnost Moravského rybářského svazu, z.s., p.s. Uherské Hradiště - MS Babice

Možná si říkáte, co to je ta zkratka MS Babice? O jaké seskupení lidí se jedná? Kde působí? Kdo ho reprezentuje? Tak pokud si přejete znát odpovědi na předešlé otázky, čtěte dál, kde se dozvíte vše podstatné.

Od založení naší místní skupiny (MS) v Babicích uběhla již hezká řádka let .Vznikla v roce 1992. Naše MS Babice sdružuje rybáře a rybářky i z okolních vesnic: Huštěnovice, Kudlovice, Traplice, Jankovice, Sušice a Košíky. V prosinci 2009 bylo celkem organizováno 228 členů a členek. Tento počet se, ale  každý rok mírně mění. Je nás opravdu hodně a to počítám i naši mládež. V čele naší MS Babice se vystřídala spousta ochotných členů, kteří odvedli dobrou práci, ze které se mohli těšit nejen oni samotní, ale i běžní občané.

Na podzim 2017 se uskutečnila výborová schůze MS Babice. Na této schůzi proběhly změny ve složení výboru MS Babice, a to s působností na 4 roky.

Současné složení výboru MRS, z.s., p.s. Uherské Hradiště -  MS Babice

 ČLENOVÉ VÝBORU

 FUNKCE

 Balcárek Pavel

člen výboru

Šustalová Alena

člen výboru, předseda + hospodář

 Fůsek Zdeněk

člen výboru

Katrňák David

člen výboru, místopředseda + informace 

 Šustal Jaroslav

člen výboru, brigádní referent

 Abschneider Petr 

člen výboru

 Konečný Jan    

 člen výboru

Jan Mráz, Josef Bříštěla       

náhradníci výboru 

Z našich aktivit je to především pořádání kurzu pro mladé žadatele o rybářský lístek. V rybářském kroužku se mladí adepti Petrova cechu učí poznávat ryby, rostliny a jiné živočichy spojené s vodou. Musí také dobře porozumět rybářskému řádu a také si musí osvojit nejdůležitější rybářské způsoby lovu. Apel klademe především na to, aby se budoucí rybářky a rybáři uměli chovat v přírodě a zároveň ji také uměli chránit. Všechny tyto znalosti a dovednosti potřebují mladí adepti k závěrečným testům. Vyvrcholením celého kurzu jsou pak rybářské závody pro mládež „Zlatá udice". Tam si kluci, ale i děvčata vyzkoušejí, jak jim jde samotný lov v praxi. Vedoucí kurzu spolu se členy výboru jim poté nachystají malé občerstvení ve formě opečených špekáčků a rozdají jim jejich první rybářské doklady. Ty dětské tváře bych Vám přál vidět. Ta radost, že něco sami dokázali. Dále ve spolupráci se ZŠ Babice pořadáme v jarních měsících akci „DEN ZEMĚ", což znamená, že provádíme úklid břehů na našich rybářských revírech.

Dále se krátce zmíním o malém rybochovné zařízení, kterému říkáme „Příkopák" a brigádnické činnosti. I když jsme dosud rybochovnému zařízení věnovali mnoho práce, stále nejsme na konci a je pořád co upravovat. MS Babice byly přiděleny do brigádnické péče následující revíry: Babice I., Babice II., Uhliska a Výrovka. V zimním období například provádíme drobné prořezávky porostů kolem vody. Děje se tak na základě povolení Povodí Moravy s.p., které nám určí, co můžeme a nemůžeme odstranit. Vždyť jde  i o bezpečnost Vás občanů, kteří se procházíte po březích slepých ramen Moravy. Další důležitou činností v zimním období, kterou musíme provádět je i sekání ledů. Je to činnost náročná na čas i na práci s tím spojenou. O bezpečnosti nemluvě. Vezměte si, že ledaři - tak je nazýváme, musí v období, kdy mrzne chodit každý druhý den obnovovat vysekané díry, aby se k rybám dostalo světlo a aby měl kudy unikat plyn, který by mohl rybí obsádce velmi uškodit. V současné době máme také mnoho stromů poničených ať už přírodou, nebo v poslední době i činností bobrů, kteří se u nás činí. Musíme dát také  prostor i mladým stromům, které se tlačí na světlo, proto jsme i ty začali obalovat proti okusu  bobrů. Ale jsou i další činnosti, jako výsadba ryb, kontrola čistoty vod, krmení na rybochovném zařízení atd.

Pro naše rybáře každoročně pořádáme rybářské posezení spojené se závody o největší úlovek. Zde se sejdou kamarádi u ohně a při poslechu hudby si vyprávějí, co se za poslední rok událo.

Ona rybařina není jenom o tom, že dojdete k vodě, nahodíte pruty a čekáte, co ulovíte. Je to spousta činností, které jsem se Vám krátce snažil přiblížit a popsat.

Pokud máte zájem získat bližší informace, tak můžete navštívit naše webové stránky, které jsou umístěny na odkazu:

http://www.rybariuhbabice.estranky.cz/

Stránky administruje Alexandr Bilík.

Najdete zde bohaté fotogalerie, které například zachycují naše revíry, soutěže mladých rybářů, vysazování ryb, ale i další aktuality včetně brigádnické činnosti.

Na závěr bych chtěl poděkovat výboru Moravského rybářského svazu, z.s., p.s. Uherské Hradiště se kterým velmi dobře a těsně spolupracujeme, dále OÚ Babice a dále všem těm, kteří se nějak zasloužili o naši současnou úroveň MS. S dojetím také vzpomínáme na naše zemřelé členy.

Petrův Zdar!

Šustalová Alena, předseda MS Babice

HLEDÁNÍ NA WEBU

REZERVAČNÍ SYSTÉM
pro výdej rybářských dokladů
p.s. MRS, Uh. Hradiště

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY

Přátelé, kamarádi, rybáři i rybářky, v neděli dopoledne byly ukončeny…

Každoroční velmi očekávanou rybářskou akcí, kterou pořádá Místní…

Práce naší místní skupiny začínají vždy naplno příchodem nového roku.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
POSLEDNÍ FOTOGRAFIE

Podporují nás

Spolupráce a podpora

Moravský rybářský svaz, z.s.,
pobočný spolek Uherské Hradiště

U Moravy 852
686 01 Uherské Hradiště

+420 725 690 422

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Můžete nám napstat prostřednictvím tohoto formuláře.

© 2017 provozuje Moravský Rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Uherské Hradiště
web by icard.cz