Historie

vylov_1956.jpgPočátky organizovaného rybářství v Uherském Hradišti sahají do dubna 1912, kdy byly c.k. moravskému místodržitelství v Brně předloženy stanovy a oznámeno zřízení rybářského spolku v Uherském Hradišti. Ustavující schůze se konala v květnu téhož roku v restauraci Koruna za účasti 15 členů, kteří záhy zvolili osmičlenný výbor, v jehož čele stál Karel Luksch. Rybařilo se hlavně na řece Moravě a přilehlých ramenech, která vznikala ve 30. a 40. letech regulací Moravy.

Za první světové války spolek činnost omezil a roku 1917 prakticky neexistoval.V meziválečném období postihlo řeku Moravu několik otrav, kdy byli nalezeni sumci o váze až 90 kg. Spolek chybějící násadu doplňoval od soukromníků a různých firem. Roku 1937 byla vydána první povolenka pro mládež (cena 6 Kčs.) Roku 1931 měl spolek 63 členů, v roce 1939 75 členů a v roce 1942 142 členů. V roce 1939 se na rameni Mařacké uskutečnily také první rybářské závody.

vylov_1957_2.jpgPo válce došlo k zestátnění revírů a tak se naši členové museli podílet na budování socialismu. Nelze opomenout množství brigádnických hodin a tuny sesbíraného starého papíru a kovů. Také došlo k rozšíření členské základny. Z poválečných 90 členů v roce 1945 vzrostl jejich počet na 450 v roce 1981.Rostl také počet mládežníků, kterým se např. v 60.letech vydávaly speciální "prázdninové povolenky".

Po válce došlo také k zvýšení zarybňování. Rameno Kobylica sloužilo jako chovné a jejími kapry byly zarybňovány Uhliskla, Koňov a Mařacké. Řeka Morava se v té době ještě neosazovala. V roce 1952 byly budovány závlahové kanály, které sloužily k odchovu štičího plůdku. V 50. letech došlo také k výstavbě chovných rybníků. V roce 1954 byl postaven např. rybník Svárov.Hlavní soustava chovných rybníků stojí dnes u Baťova kanálu ve Starém Městě. Kromě kapra se věnovalo hodně času štice a candátovi. Od roku 1974 se začal vysazovat amur, který na našich revír zdomácněl a úlovky o váze 15 kg nejsou vyjímkou. V roce 1983 se začalo s výsadbou bolena, pro Moravu se chystal jelec a cejn. Hojně je využívána líheň a žlabovna v naší budově na Mařackém.

vylov_8.jpgPo revoluci se zlepšující se kvalitou vody v Moravě vysazuje naše organizace také ostroretky, jelce tlouště a rovněž chráněného mníka jednovousého. V dnešní době disponuje naše organizace rybářským domem a sídlem organizace u ramene Mařackého, rybářskou boudou u rybníků ve St.Městě a také chatou na Uhliskách.

105 let organizovaném rybolovu v Uherském Hradišti

Vážení členové našeho spolku, v květnu v tomto roce si připomene pobočný spolek MRS v Uherském Hradišti již 105 let od vzniku organizovaného rybolovu v regionu...
více..

Původní koryto Moravy

Vážení rybáři, níže se můžete podívat na historickou mapu, kudy vedlo původní koryto řeky Moravy v blízkosti Uherského Hradiště. V porovnání s nynější mapou zjistíte, že rozdíly jsou velmi markatní...
více..

Pozvánka

Pozvánka na 59. Mistrovství světa v lovu ryb udicí - plavaná v Uherském Hradišti

Vážení příznivci rybářského sportu, níže najdete pozvánku i s časovým rozvrhem...
více..

Znečisťování vod ve 30-tých letech minulého století

Vážení rybáři, možná jste již mnohokrát slyšeli od svých otců a dědů kolik dříve bývalo v řece Moravě ryb. O tom, že to mohlo být i jinak, Vás vyvede článek, který jsem objevil v časopise Rybářský věstník z roku 1933...
více..

Informace pro pomocné rozhodčí - čárkaře

Aktualizováno 8.9.2012  Vážení přátelé,zde jsou uvedeny aktuální informace pro pomocné rozhodčí - čárkaře.Seznam pomocných rozhodčích byl uzavřen, ověřte si prosím svá umístění a pokud se nemůžete zúčastnit, dejte prosím neprodleně..
více..

Zajištění pomocných rozhodčích - čárkařů

Povinností pořadatele, tak jako tomu bylo i u Mistrovství Evropy 2008, je zajistit každému závodníkovi pomocného rozhodčího, tzv. čárkaře...
více..

Všechny historické publikace o naší MO v elektronické podobě

Vážení přátelé Petrova cechu, jak všichni víte v dubnu tohoto roku si naše rybářská organizace připomene významné výročí - 100 let organizovaného rybářství v Uherském Hradišti...
více..

Stručná informace o technickém zajištění 59. MS národů v LRU - plavaná pro rok 2012

59. MS národů v LRU plavaná pro rok 2012 se uskuteční na řece MORAVĚ v Uherském Hradišti v termínu od pondělí 10. září 2012 do neděle 16. září 2012. ..
více..

V těchto dnech si naše MO připomíná 100 let existence organizovaného rybolovu v Uherském Hradišti

Vážení přátelé Petrova cechu, právě v těchto dnech si naše MO připomíná 100 let existence organizovaného rybolovu v Uherském Hradišti...
více..

Pohoda a vánek má pokračování - aneb ohlédnutí za 59. MS LRU - plavaná v Uherském Hradišti trochu jinak...

Vážení přátelé Petrova cechu, následující článek napsal člen naší MO, přítel František Bezděk, který se aktivně spolupodílel jako jeden z dvojice vedoucích na sektoru "A" na úspěšné organizaci 59. MS LRU - plavaná v Uherském Hradišti...
více..

copyright © 2008 MRS UH, všechna práva vyhrazena
Přeskočit nahoru | Formátovat pro tisk